DISTRICT COURT FATEHPUR  _________________ जनपद न्यायालय फ़तेहपुर
DISTRICT COURT FATEHPUR _________________ जनपद न्यायालय फ़तेहपुर
New 12 Court Rooms inauguration by Honble CJ , Allahabad HC
DISTRICT COURT FATEHPUR _________________ जनपद न्यायालय फ़तेहपुर
..
Computerization @ Fatehpur Judgeship
.

Advocate List

Sr No Name of Advocate Mobile No. Bar Regn. No.
1 KHAN JAVED 9415409169 UP10023/2009
2 BADRUL HAK 9336667974 UP2464/1987
3 MOHD. FAHIM 9838647876 UP102/1997
4 ISHTIAQ HUSAIN 7499253367 UP2909/2004
5 HARI NARAYAN DWIVEDI 9839761367 UP3063/1991
6 MOHD. RASHID SIDDIQUI 9026445649 UP2278/2006
7 SHIVBARAN SINGH 9005388701 UP3884/1998
8 DHARMENDRA KUMAR SINGH 8931837935 UP2065/2011
9 DEVENDRA KUMAR SINGH 9453930014 UP7147/2002
10 RAMESH CHANDRA UMRAO 9452180918 UP439/1994
11 ANIL KUMAR SINGH CHAUHAN 9506816183 UP3435/2005
12 ASHISH SHUKLA 9598607493 UP5781/2004
13 SHYAM SINGH 9935704697 UP5178/1989
14 NAFEES AHMAD 9935627245 UP4131/1988
15 MOHD. SYED ASIF 9369004909 UP4115/2005
16 PRADEEP KUMAR SRIVASTAVA 9889293560 UP3185/1988
17 NARAIN KRISHAN AGNIHOTRI 9335447798 UP394/1977
18 GULAB CHANDRA 8090597108 UP1715/1982
19 RAJESH KUMAR 9236119216 UP8096/2002
20 SURENDRA BABU VERMA 8960537741 UP1127/2004
21 ARUN KUMAR 9532446032 UP4749/1982
22 VIJAY KUMAR MISHRA 9236912221 UP4046/2008
23 RAM AUTAR 9889007122 UP2287/1996
24 SANTOSH KUMAR SRIVASTAVA 9198923588 UP3215/2000
25 RAM PRAKASH SINGH 9838817178 UP162/1981
26 SOHAN PAL SINGH CHAUHAN 9838700701 UP3659/1976
27 ISHWER KRISHNA SRIVASTAVA 9415166479 UP2961/1986
28 RAVI KARAN SINGH 9670101179 UP745/1982
29 JITENDRA SINGH GAUTAM 9415157172 UP1781/1991
30 KRISHNA MAHENDRA SRIVASTAVA 9450728902 UP3867/1980
31 GOPENDRA KUMAR SRIVASTAVA 8090246732 UP9494/2003
32 RAM KRISHNA PANDEY 9795217914 UP2059/1981
33 YOGENDRA KUMAR VERMA 9793758192 UP506/2001
34 VIRENDRA MANI TRIPATHI 9935241892 UP4196/1991
35 GAJENDRA KUMAR SRIVASTAVA 9889573980 UP3989/1996
36 AWDHESH KUMAR TRIPATHI 9889558553 UP2038/1986
37 YOGENDRA PAL SINGH 8765176025 UP4561/1998
38 ARJUN SINGH 9415175368 UP5031/2005
39 CHANDRA DHAR MISHRA 9450260091 UP1350/1984
40 ARUN TIWARI 9889881391 UP138/1981
41 RANDHIR SINGH PARMAR 9236768671 UP4313/1985
42 JEET KUMAR MAURYA 9839762406 UP8243/2001
43 KAMLESH NARAYAN UMRAO 9336419312 UP1072/1988
44 P. K. BOSE 9935103645 UP2442/1982
45 DHANJAY SINGH VERMA 9935103035 UP2829/2005
46 DILIP KUMAR SINGH 9335386576 UP04015/1976
47 MAHENDRA SINGH YADAV 9454822223 UP4704/2004
48 SUNIL KUMAR BAJPAI 9450259684 UP2620/1990
49 BALRAM SINGH YADAV 9415482818 UP10495/2001
50 AMBRISH SRIVASTVA 9415495997 UP138/1989
51 ABHILASH CHANDRA TRIVEDI 9415186461 UP3691/1983
52 SUNIL KUMAR SHUKLA 9839140061 UP6782/2004
53 PREM SHANKER TRIVEDI 9450261535 UP2178/1983
54 RAM KUMAR MAURYA 9236152332 UP47/1978
55 CHARAN SINGH YADAV 9919353179 UP3466/2001
56 KRSIHNA LAL 9935835080 UP5892/1990
57 RAKESH SINGH YADAV 9935459399 UP8045/2000
58 KRISHNA KUMAR SINGH 9415482657 UP1345/1981
59 SANTOSH KUMAR SAHU 9335135080 UP657/1990
60 RAMESH CHANDRA DWIVEDI 8400626868 UP4687/1995
61 SHRI KRISHNA GUPTA 9721009477 UP2438/1980
62 BHOLA PRASAD YADAV 9559564864 UP6667/2005
63 RAM SANEHI KAITHAL 9793114198 UP4783/1994
64 HITENDRA BAHADUR SINGH 9415186441 UP1380/1988
65 ANIL BHARTI 9450260590 UP11230/2003
66 MOLAK PRASAD 9026788424 UP1103/1975
67 INDRA PAL KAITHAL 8004881118 UP5359/1986
68 ATAR SINGH 9795799117 UP59/1967
69 SURESH CHANDRA 9984110595 UP3316/2003
70 MALKHAN SINGH 9415066075 UP771/1989
71 RAM NARESH SINGH 9235898283 UP1120/1979
72 JAI PRAKASH 9415032738 UP2978/1977
73 DHEERENDRA VIR 8896106420 UP1985/2003
74 CHHOTE LAL SINGH 9919887492 UP10/1981
75 VRIJESH KUMAR 9236584632 UP1432/2007
76 VIMAL KUMAR 8005061721 UP1863/2003
77 DRAGBIND SRIVASTAVA 9889924308 UP1085/2003
78 RAM PYARE MAURYA 9455568934 UP669/1969
79 KAMAL SINGH 9259018887 UP7314/2009
80 RAJAN PRASAD 9889680615 UP2979/1992
81 GOVIND KRISHNA 9956978508 UP802/1976
82 SHIV NARAYAN 9005939756 UP1777/2009
83 RAMESH CHANDRA VERMA 8181046662 UP5198/1982
84 OM PRAKASH PAL 9792210553 UP09843/2009
85 JITENDRA 9794296227 UP13362/2010
86 INDRA JEET SINGH 9919577373 UP7340/2006
87 RAKESH KUMAR 9450945012 UP4175/1990
88 JAI SINGH VERMA 9450810313 UP2951/1989
89 UMA SHANKER GUPTA 9235816249 UP3839/1995
90 DILEEP KUMAR SRIVASTAVA 8896656940 UP12426/1999
91 SEWA LAL SONKER 9005514846 UP3929/1983
92 UMA SHANKER DWIVEDI 9450261174 UP2138/1983
93 BIMAL KUMAR TIWARI 8896562239 UP4612/1991
94 KAMLESH KUMAR SINHA 9235748379 UP1504/1981
95 AMAR NATH MAURYA 9307894179 UP3757/1986
96 AVNASH SINGH 9454883377 UP552/1999
97 RAM SUMER MAURYA 9450020584 UP1214/2007
98 RAM AUTAR MAURYA 9450728651 UP8242/2001
99 CHANDRA BHUSAHN PAL 9450261221 UP3120/2009
100 VIJAY BAHADUR 9454662676 UP10092/1999
101 RAM RAJ 9452959402 UP942/1994
102 SHIV PRAKASH MISHRA 9919383227 UP9539/2001
103 MOHD HADI RAJA 9794473797 UP3629/1988
104 DHIRENDRA SINGH 9450535079 UP3709/1998
105 CHANDRA PRAKASH MISHRA 9026991919 UP4348/1998
106 GYANENDRA BHADUR SINGH 9450780579 UP4809/2000
107 ABDUL KARIM KHAN 9450261163 UP4159/1994
108 MOHAMMAD GHULAM JABBAR 9936109813 UP2947/1977
109 RAM KRIPAL 9695546240 UP3006/1982
110 NEEL KANT GUPTA 9307341650 UP9940/2013
111 AMIT KUMAR DUBEY 9721442244 UP9519/2010
112 RAM JI SAHAI 9935489476 UP2212/1994
113 SUBHASH CHANDRA DWIVEDI 9839259947 UP4657/1994
114 DEO BRAT AGNIHOTRI 9415739703 UP11048/1999
115 SHUSHIL KUMAR SHAHU 9415494561 UP2584/1994
116 PRAMOD VIKRAM 9889737494 UP57/1997
117 AMAR SINGH 8601543501 UP6821/1992
118 VIVEK RASTOGI 9026851415 UP10951/2000
119 SANJAY KUMAR PRAJAPATI 9839703898 UP7769/2008
120 BIBHAW RASTOGI 9580153656 UP2043/1999
121 RAMESH CHANDRA PAL 9919262646 UP278/2009
122 RAKESH SINGH 9450577616 UP4747/2005
123 BHUPRNDRA VEER SINGH 9621158416 UP18648/2010
124 PREM CHANDRA YADAV 9935868771 UP15834/2000
125 JITENDRA SINGH YADAV 9450810603 UP8074/1999
126 VIJAY NARAIN DWIVEDI 9794781731 UP7381/1992
127 ANUPAM KUMAR SINGH 9451122789 UP3501/1996
128 RAJESH KUMAR UMRAO 9919137967 UP5748/2000
129 SUNIL KUMAR VERMA 9452179813 UP14457/2000
130 SUNIL KUMAR UMRAO 9450728587 UP14458/2000
131 AMAR SINGH GAUR 8574354748 UP17083/2010
132 ASHUTOSH MAURYA 8808098141 UP937/2009
133 RAM KUMAR SINGH 9506374511 UP4035/1995
134 ANIL KUMAR 9794943752 UP8120/2007
135 DHANRAJ SINGH GAUTAM 9935439048 UP1496/1989
136 GAJENDRA SINGH 9415482159 UP7725/2000
137 SHASHI KANT GUPTA 9305265084 UP1450/1978
138 RAJESH KUMAR MAURYA 9415481687 UP1402/2000
139 INDRAPAL SINGH 9335249397 UP965/1982
140 RAM KRISHNA TIWARI 7398831803 UP6534/2008
141 SURESH SINGH YADAV 7897685048 UP1737/1976
142 ASHOK KUMAR 9450727601 UP3340/1992
143 SHIV PRAKASH TIWARI 9412541295 UP3072/1996
144 BUDDH PRAKASH SINGH 9415481861 UP4575/1995
145 RAJ KUMAR SINGH @ RAJU LODHI 9839400064 UP4119/1998
146 HARBIND KUMAR SRIVASTVA 9794426519 UP9426/2001
147 RAJ KUMAR MAURYA 9415157124 UP3840/1995
148 DEEP CHANDRA TRIPATHI 9984405193 UP5909/2005
149 JAI KARAN SINGH 9839438054 UP2345/1990
150 JITENDRA BAHADUR SINGH 9795393330 UP2518/1984
151 ANOOP KUMAR TRIPATHI 9236097411 UP3070/2007
152 RUDRA PAL SINGH 9919891380 UP8176/2013
153 SUNIL KUMAR MAURYA 9918282335 UP9429/2002
154 YOGENDRA KUMAR MISHRA 7398926343 UP4998/1994
155 NAGENDRA SINGH CHAUHAN 9450813876 UP2136/2001
156 PRACHITYA PAURAV 9452784863 UP8048/2004
157 AMAR SINGH 7607932326 UP8655/1999
158 DHANANJAY SINGH YADAV 7505005141 UP7065/2004
159 AGNIVESH SRIVASTAVA 9415188281 UP569/1996
160 SURENDRA KUMAR PRAJAPATI 9918008188 UP5673/2008
161 SANTOSH KUMAR TRIPATHI 9453166048 UP2021/1991
162 SHAILENDRA SINGH 9889327297 UP9407/2004
163 DINESH SINGH YADAV 9335738665 UP5015/2002
164 SANTOSH SINGH CHAUHAN 9935176686 UP2674/1989
165 MAHENDRA S YADAV 9935176571 UP3965/1992
166 RAJESH KUMAR-I 9956988709 UP11492/2010
167 RAM KRISHANA 8417055935 UP3404/1987
168 HEERA LAL 9889428920 UP1838/1992
169 RAJENDRA KUMAR 9839894001 UP1800/1987
170 SHAHJAHAN 9236019255 UP1269/2003
171 SHRI RAM PATEL 9415762678 UP151/1995
172 VED PRAKASH 7379266662 UP3374/2012
173 RAM DAS UTTAM 9208151886 UP1335/1980
174 GAJENDRA PRASAD 9794596133 UP1514/1986
175 ARVIND NARAYAN MISHRA 9451132003 UP5199/2004
176 VIJAY KUMAR GUPTA 8574675721 UP206/2004
177 ANAND KUMAR MAURYA 9795317834 UP5308/2007
178 RAM KAMAL SINGH 7398384514 UP149/1981
179 PRADEEP KUMAR KHANNA 9415032692 UP306/1979
180 RANG NATH SINGH CHAUHAN 9415064919 UP0466/2001
181 PRASHANT SRIVASTVA 9616440120 UP7017/2006
182 MULAYAM SINGH YADAV 9415065138 UP3175/2007
183 ANIL KUMAR SHUKLA 9415195798 UP6015/2004
184 SHAILESH KUMAR MISHRA 8052571000 UP5264/2013
185 RANDHIR SINGH 9415915985 UP3021/1992
186 MRADUL KUMAR 9453710201 UP7574/2012
187 DHARAMRAJ 8687773451 UP6859/2012
188 RAVI SHANKAR AWASTHI 9450537148 UP2835/1982
189 ASHOK KUMAR SINGH 9451768321 UP5216/2012
190 MOHAMMAD ADIL SIDDIQUI 9336663888 UP5354/2012
191 JAVED KHAN 9415409169 UP10023/2009
192 AKHILESH KUMAR SINGH 9415529218 UP4490/2000
193 GAYA PRASAD DUBEY 9838848326 UP995/1978
194 SYED ASIF MAQSOOD 9305590612 UP6124/2007
195 KALYAN KUMAR DWIVEDI 8957374945 UP1082/2001
196 ANIL KUMAR YADAV 9005576558 UP7238/2012
197 KARAN SINGH 9452182413 UP2586/1977
198 HARINAM SINGH 9838279866 UP246/2000
199 VIVEK KUMAR DUBEY 9889466877 UP7000/2012
200 SATENDRA KUMAR MAURYA 9415481866 UP19/1999
201 AJAY KUMAR 9161662357 UP11990/2000
202 RAMBARAN SINGH 9336226331 UP2904/1991
203 SHAILESH KUMAR 9935645535 UP4405/2002
204 UDAY RAJ SINGH 9565585551 UP2646/1991
205 PRASHANT KUMAR SRIVASTVA 9453493112 UP9085/2002
206 HIRA LAL VERMA 9792464252 UP895/1989
207 KAMAL SINGH I 8574644342 UP6483/2006
208 RAJESH KUMAR II 9794596221 UP4447/1980
209 JAGAT PAL YADAV 9208146897 UP8538/2001
210 SAN MAN SINGH 9889221112 UP4134/1985
211 YAMUNA PRASAD 9236185449 UP1580/1988
212 SHEO BHOOSHAN LAL SRIVASTAVA 9648503550 UP1618/1968
213 SUNIL KUMAR GUPTA 9415065101 UP5488/2005
214 SUGHAR SINGH 9235747772 UP2145/1987
215 SATYENDERA KUMAR SRIVASTAVA 9235748794 UP3534/1988
216 GAJENDRA PRATAP SINGH SENGAR 9452253133 UP10554/2000
217 ASHISH KUMAR CHAUDHARY 9454738758 UP1995/2013
218 ARUN KUMAR SHUKLA 7052314573 UP4616/2000
219 MANOJ AWASTHI 9889652628 UP10683/2002
220 DHARMESH CHANDRA VERMA 8799025945 UP2705/1987
221 SUNIL SHRIVASTVA 9506014409 UP8453/2001
222 KAILASH PRASAD TRIVEDI 9795856860 UP1639/1974
223 VINOD KUMAR TRIPATHI 9473548325 UP1927/1989
224 RAMNAJAR SINGH 9935137027 UP9394/2002
225 ATUL KUMAR TIWARI 9919163373 UP14604/1999
226 DHARMENDRA KUMAR 9451131850 UP10582/2002
227 GYAN NIDAN SINGH 9450260403 UP2443/1976
228 SHITAL PRASAD 9838240404 UP1459/1993
229 BADRI SINGH 9305754387 UP936/1973
230 BHANU PRATAP SINGH 8853974266 UP3095/1978
231 SHRI NIWAS DWIVEDI 9651356474 UP2462/1979
232 DESHRAJ SINGH 9235891541 UP2899/1979
233 NANHI LAL 9794379085 UP883/1986
234 BISHUN CHANDRA PANDEY 9198191894 UP496/1982
235 DIGVIJAI SINGH 9452833751 UP2506/1977
236 ZIAUL HASAN KHAN 9936457493 UP511/1987
237 RAKSHA PAL PASSVAN 8932968286 UP4388/2008
238 MAHAPRASAD DUBEY 9889225124 UP1247/1998
239 HANS RAJ SINGH 9918430329 UP3370/1986
240 ASHISH KUMAR GAUR 9838701259 UP13771/1999
241 ANIL KUMAR SRIVASTAVA 9807751682 UP4243/1995
242 RAM SUMER SINGH 9235244829 UP3098/1984
243 DHIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA 8303060030 UP6431/2005
244 DEEPIKA SRIVASTVA 7678807016 UP5763/1990
245 DINESH PRASAD SHUKLA 7668472135 UP5430/1994
246 KRITI KUMAR SINGH 9936919801 UP6280/2005
247 RAM LAKHAN MISHRA 8574004955 UP91/1982
248 NARENDRA KUMAR KUSHWAHA 9415529517 UP6809/2006
249 HASRAT ALI 9839670856 UP159/1988
250 ASHISH KUMAR SRIVASTAVA 9793600600 UP3772/2005
251 NARENDRA KUMAR SINGH 9451653673 UP1457/1985
252 RAM BAHADUR SINGH 9919610139 UP3984/1998
253 Dhram Pal 9450728557 UP464/1985
254 Mahendra Singh Garg 9936112612 UP16711/1999
255 SUSHIL MISHRA 8858930232 UP2762/1991
256 ABHISHEK SINGH 9236001305 UP737/2006
257 MAHESH KANT TRIPATHI 9415065061 UP495/1979
258 AWDHESH NARAYAN SINGH 7800897990 UP8658/2009
259 DEVESH KUMAR SRIVASTAVA 9335378464 UP2029/1988
260 AMIT PANDEY 9807561005 UP8449/2012
261 SANJAY PRATAP SINGH 8960084722 UP17186/2010
262 GOPESH TRIPATHI 9236007774 UP3731/1995
263 DHARMENDRA KUMAR MISHRA 9838370700 UP906/2004
264 NARENDRA KUMAR VERMA 9956987573 UP5708/2007
265 RAJENDRA KUMAR AGNIHOTRI 9305760580 UP51/1994
266 RAMPRAKASH 9454960064 UP10411/2001
267 PRABHAKER DIXIT 9807428991 UP3040/2009
268 SHIV NAYAK SINGH 7800598191 UP12314/2003
269 AKHILESH KUMAR TRIVEDI 9565437033 UP3130/1992
270 MADHUR BIHARI 9935176109 UP853/2005
271 RAJKUMAR SINGH RAJPOOT 9838683746 UP842/2009
272 ASAD YAR 9889016299 UP1271/1971
273 SANDEEP KUMAR 9450111132 UP5637/2011
274 JAGDISH 9839036817 up8316/1999
275 GURU PRASAD 9415157259 UP4154/1992
276 RAJJAN LAL 7800119092 UP7304/2008
277 VIVEK KUMAR 8565068075 UP11147/2012
278 RAGHVENDRA PRATAP SINGH 9936119192 UP1669/1977
279 AMIT KUMAR SRIVASTVA 9198283300 UP4674/2008
280 PRIYA KUMAR TIWARI 8960837730 UP3024/1980
281 JAGDEESH PRASAD PANDEY 9839359792 UP2312/1991
282 RAKESH KUMAR Srivastava 9935108523 UP4001/1995
283 PREM SHANKER BAJPEYEE 9956126628 UP7221/1994
284 SIKANDER SINGH 8574726869 UP4254/1996
285 CHANSRA MANI 9919221139 UP5463/2000
286 RAJENDRA PRASAD DIXIT 9336237642 UP37/1976
287 MOHAMMAD TARIK SIDDIQUE 9044743597 UP742/2007
288 AMIT KUMAR TIWARI 9451122793 UP7076/2002
289 LAL SINGH BHADAURIYA 9450813277 UP6118/2003
290 NAR CHANDRA SINGH 9305383084 UP5161/2007
291 KRISHANA KUMAR SINGH 9451122955 UP5984/1983
292 RAM SWAROOP 9918097776 UP665/1999
293 SUNEEL KUMAR 9559045291 UP3867/2009
294 AJAY KUMAR SINGH 9450235556 UP1750/1991
295 RAJA RAM SINGH 8948989527 UP906/1980
296 CHANDRA PAL KAITHAL 8090701257 UP1855/1979
297 LAL PRABHAKER SINGH 9236718961 UP4063/2000
298 MAHENDRA SINGH 9621824200 UP1897/2013
299 MOHAMMAD ASIF 9415482040 UP13254/2010
300 RAM BABU GUPTA 9838464555 UP2557/1993
301 MOOL CHAND SINGH 9335313847 UP1272/1979
302 SANDEEP KUMAR YADAV 8545971100 UP10918/2012
303 RAKESH KUMAR MAURYA 9807676169 UP1708/2000
304 DEEP NARIN 9621031929 UP301/1991
305 HARISH CHANDRA 7607336646 UP716/1993
306 GYANENDRA KUMAR GUPTA 9580905457 UP4574/2005
307 VIJAY PAL 9621666245 UP3282/2000
308 BABU LAL 9005300800 UP2326/1992
309 SEWA LAL DEEWAKER 9795852905 UP5185/1991
310 NISAR ALI 9450332083 UP1209/1999
311 NARAIN SINGH PATEL 8604245845 UP5175/1985
312 RIZWAN AHMAD 9795017606 UP5023/1984
313 BINOD KUMAR SINGH 9198429863 UP5064/1991
314 PRAYAD NARAIN 7800416730 UP6210/1994
315 MAHENDRA VIKRAM MAN SINGH 9335011034 UP599/1976
316 RAKESH SRIVASTAVA 9235731844 UP1159/1979
317 ASHOK KUMAR GAUTAM 9559124188 UP2802/1986
318 SUDHIR MOHAN TRIVEDI 9044211928 UP1399/1986
319 NAFEES AHMAD KHAN 9839939077 UP3936/1991
320 SULEMAN KHAN 9450606751 UP2586/1984
321 MUSEER UDDIN 9935296712 UP3413/1992
322 SYED ASIF KHAN 9369004909 UP4115/2005
323 DEVI PRASAD NIRMAL 9838464999 UP6786/1995
324 SITA RAM PAL 8173937152 UP1596/1990
325 BANSHI LAL 9889976064 UP9171/2001
326 SHIV SHARAN SINGH GAUTAM 9839314219 UP1766/1974
327 RAM KISHUN 7607983564 UP1271/1992
328 ANJU RANI 9305066663 UP5181/1995
329 KALPANA 9161957637 UP6334/2012
330 SURESH NARAIN PANDEY 9236543456 UP3572/1962
331 SURENDRA SINGH 9956532158 UP124/1981
332 AJAI KUMAR SINGH 8808686075 UP607/1993
333 SURESH SINGH JATAV 9044061864 UP4284/1994
334 NIRBHAY KUMAR GUPTA 9889051416 UP8051/2003
335 ANANT RAI SRIVASTVA 9838379510 UP8099/2003
336 JITENDRA KUMAR SINGH 9792119715 UP709/1999
337 RAM SARAN 9919874167 UP3141/1992
338 DAYARAM 7897466529 UP7908/2006
339 BRAJESH KUMAR SINGH 9453145898 UP1946/2003
340 RAVI SHANKER SRIVASTVA 9889457821 UP2480/2002
341 RAJESH CHANDRA TRIPATHI 9450170537 UP4999/1995
342 RAMESH CHANDRA SHARMA 9598562779 UP1579/1988
343 GAYA PAL 9236582670 UP4800/1989
344 ANIL KUMAR SINGH 9450804803 UP7849/2011
345 SAEEDUL HASAN NAQVI 9335849558 UP408/1981
346 SHIV KARAN PRASAD SONI 8601412589 UP1947/1989
347 CHHOTEY LAL NISHAD 9450228773 UP1746/1983
348 SHIV CHARAN 9450060399 UP8022/2003
349 AMARJEET BHARTI 9450260818 UP610/2001
350 RAGHAVENDRA PAL SINGH 9236585351 UP6101/1994
351 OM PRAKASH 9236152327 UP6568/1999
352 SHYAM BIHARI MISHRA 9236989037 UP134/1997
353 SANKATHA PRASAD SHUKLA 9450261127 UP5458/1990
354 RAMESH PRASAD NISHAD 9454370025 UP3276/1986
355 OM PRAKASH NISHAD 9838996952 UP437/1993
356 SURYA BALI NISHAD 9336720549 UP797/1975
357 SHIV KARAN SINGH 9919373162 UP4668/1983
358 SURYA PRASAD SRIVASTVA 9696136912 UP2535/1983
359 DAYARAM LODHI 9450728418 UP1254/1983
360 DILIP KUMAR TIWARI 9839933962 UP6610/1994
361 VIRENDRA KUMAR DUBEY 9415175324 UP409/1996
362 NAZMA BEGAM 9236456430 UP7715/2001
363 SHARWAN KUMAR SHUKLA 9450945010 UP7242/1994
364 AWADHESH NARAIN PANDEY 9236543456 UP1118/1980
365 UMA SHANKAR TRIPATHI 8004346221 UP4751/1984
366 SHIV SHOBHAN TIWARI 7897881882 UP1021/1988
367 RAM LAL 9792946819 UP12690/2000
368 SURESH KUMAR YADAV 9415494616 UP7168/1994
369 ATUL TIWARI 9935253104 UP2378/2010
370 RAAJ KUMAR SRIVASTVA 9919550582 UP1623/1972
371 RAJENDRA SINGH 9580771938 UP3015/2007
372 RAM BHAJAN 8960851186 UP734/2006
373 ASHOK KUMAR PATEL 9005647072 UP11080/1999
374 JITENDRA VERMA 9170234982 UP7501/2000
375 KRISHNA KUMAR 9839060940 UP385/1994
376 SHAILESH KUMAR SRIVASTVA 9026350342 UP12477/1999
377 DEVENDRA SINGH 8574434007 UP5215/2005
378 MANOJ KUMAR 9455192526 UP2408/2010
379 RAKESH VERMA 9919801013 UP3530/1991
380 PRAMIL KUMAR SRIVASTVA 9307932038 UP278/2001
381 BALVIR SINGH 9235872844 UP1797/1983
382 RAM SHARAN SINGH 9936320546 UP1968/1979
383 OM PRAKASH SRIVASTVA 9208077915 UP2693/1981
384 JASWANT SINGH 9793208105 UP8683/1999
385 JASVIR SINGH 9919058403 UP7673/2005
386 RAM AUTAR-II 7275215298 UP1419/1987
387 GIRJA SHANKAR SHUKLA 8795251205 UP2071/1996
388 MALKHAN SINGH-II 9235746601 UP7322/2002
389 RAM NAJAR 8381923340 UP15751/2000
390 RAJENDRA KUMAR SRIVASTAVA 9044006197 UP7470/1994
391 RAJESH KUMAR 9795380397 UP9991/2001
392 RAMESH CHANDRA VERMA II 9319013117 UP3515/1992
393 SHIV BHAJAN SINGH-II 9236537036 UP1210/1982
394 AMAR SINGH RATHAUR 9839847151 UP837/1969
395 MAKENDRA SINGH PARIHAR 9919675523 UP3945/2006
396 SHIV PRAKASH MISHRA-II 9554788181 UP5913/2005
397 AJEET SINGH 8542824760 UP1535/2005
398 RAJENDRA BHAN SINGH 9415761166 UP1695/1989
399 DINESH KUMAR SINGH PATEL 9415915282 UP5066/2002
400 NISAR AHMAD 9369236577 UP11089/1964
401 EHTERAM AHMAD JIGNIVI 9305271765 UP1944/2009
402 MOHD, KAMAN KHAN 9044062599 UP965/1999
403 SURENDRA SINGH BHADAURIYA 9451768226 UP4603/1991
404 SANTOSH KUMAR 9695569025 UP8299/1999
405 RANJIT SINGH 9935984858 UP5286/2006
406 PROMOD KUMAR RAIZADA 9935176219 UP2480/1979
407 SHAILENDRA KUMAR DWIVEDI 9580191244 UP3640/2005
408 AMAR SINGH GAUTAM 9336099304 UP2690/1984
409 UDAY PRATAP SINGH 9838818969 UP11028/2012
410 SANTOSH KUMAR SINGH 9415495499 UP4022/1992
411 INDRA KUMAR SINGH CHOUHAN 9918119746 UP4226/1993
412 MANI PRAKASH DUBEY 9415186462 UP3290/1991
413 VAGISH KUMAR SRIVASTVA 9335853812 UP6414/2003
414 RAJ SWAROOP SINGH 9919081888 UP12589/2010
415 ANURAG NARAYAN MISHRA 9919084555 UP8532/2008
416 AJIT KUMAR SHARMA 9335980560 UP6844/2002
417 UMESH KUMAR SHUKLA 8009797307 UP4494/2008
418 SHIV KISHOR 9838859493 UP6730/2004
419 O. P. SINGH KASHYAP 7275049418 UP1978/1979
420 CHANDRIKA SINGH 9452795393 UP7630/1992
421 DHIRENDRA PAL SINGH 9415496894 UP2032/1994
422 RAMESH SINGH BHADAURIYA 9127572467 UP6294/1994
423 GHAYASUDDIN 8574751662 UP618/1980
424 DAYARAM SINGH 9889679744 UP677/1998
425 V.K. Mishra 9208534803 UP129/1979
426 Ganesh Prasad Tiwari 8127320203 UP4449/1994
427 DILIP CHANDRA SHUKLA 9450728184 UP3493/1998
428 RAJESH KUMAR TIWARI 9452541255 UP1534/1990
429 ARVIND SINGH 9415157241 UP691/1984
430 SAMPOORNA NAND 9454362474 UP8653/2012
431 Jay Singh 9936112670 UP7255/1995
432 Balbeer Srivastava 9956759456 UP4676/1985
433 Rajesh Kumar Srivastava 9450235746 UP562/1987
434 Dharmendra Singh 9889112161 UP9464/2012
435 BABU SINGH YADAV 9415166698 UP1884/1988
436 RANJEET KUMAR MAURYA 9935648919 UP6399/2000
437 KAUSHAL KUMAR SINGH 9889223987 UP724/2004
438 RAM KISHOR VISHWAKARMA 9451481041 UP524/1992
439 LAXMI KANT DWIVEDI 9450260994 UP5124/1984
440 ANAND KUMAR SHUKLA 9889947259 UP5061/2003
441 SHAKTI PRATAP SINGH 9026038180 UP0567/2013
442 PAWAN KUMAR SINGH 9795520809 UP0131/2013
443 VISHAL SINGH 9452666590 UP5181/2011
444 SURENDRA PRATAP SINGH 9415495705 UP2829/1982
445 HARI SHANKAR GUPTA 9415916426 UP2594
446 DINESH SINGH YADUVANSI 9335841890 UP4535/2003
447 BALIRAJ UMRAO 9415032572 UP584/1978
448 RAM SARAN II 8808105051 UP7280/2000
449 PREM BHUSHAN SINGH 9450260863 UP2068/2000
450 VIVEK KUMAR UMRAO 9918181713 UP3803/2006
451 MOHD SABIR 9984652212 UP6601/2006
452 SYED NAZISH RAZA 9307108109 UP4223/2005
453 Deepak Kumar Gupta 9236066537 UP5893/2014
454 SYED SHAFEEQ ABBAS NAQVI 9415494560 UP1431/1982
455 RAM ANUGRAH SINGH 9236742526 UP3207/2007
456 SHABBIR AHMAD KHAN 9236550595 UP3240/1985
457 RAM LAKHAN NISHAD 8574004955 UP291/1982
458 KARAN SINGH - II 8009699878 UP4344/2005
459 SHIV VIKRAM SINGH 9450804994 UP7381/2002
460 MOHAMMAD RAFI 9580771620 UP3371/2005
461 Raghuraj Singh 9451647072 UP7197/2001
462 GIRJA SHANKAR TIWARI 9451769296 UP2981/1982
463 MOHD KAMAN KHAN 9044062599 UP965/1999
464 R.K.SINGH 9335079960 UP401/1978
465 RAGHUVANSH KUMAR SINGH 9695464080 UP7695/2008
466 SANDEEP KUMAR SRIVASTAVA 8355084663 UP6223/2015
467 JAVED AHMAD ANSARI 9044214243 UP5615/2006
468 EHTERAM AHAMD JIGNIVI 9305271765 UP1944/2009
469 RAM SAGAR SINGH 9580477515 UP1204/1980
470 LALIT MISHRA 9838965720 UP3939/2006
471 KAMLESH KUMAR SINGH 8419813670 UP6810/2004
472 LAKHAN LAL VERMA 9793395526 UP1626/1982
473 SHATRUGHAN SINGH 8009765491 UP4674/2015
474 SHIVAM 9838584543 UP5033/2005
475 PIYUSH PANDEY 9415186283 UP8588/2003
476 DAYA RAM SINGH 9889679744 UP677/1998
477 SANDEEP KUMAR PANDEY 9415177575 UP1205/2006
478 ANURAG AWASTHI 9450259872 UP7401/1992
479 PANKAJ KUMAR SRIVASTAVA 9415497415 UP3204/1994
480 JAI  SHANKAR AWASTHI 9415177789 UP2034/1994
481 STISH KUMAR 8009645573 UP3545/2015
482 GANGA PRASAD TRIPATHI 9838838902 UP611/1980
483 KRISHNA PAL VERMA 9450330677 UP4796/1986
484 SOHAN LODHI 8354988506 UP817/2001
485 TARAK SINGH 9598254599 UP5825/2014
486 S.K. YADAV 8726725817 UP6690/2014
487 KAILASH PRATAP SINGH 8423109751 UP3044/1980
488 KAMAL KUMAR SHUKLA 9793371902 UP1508/1989
489 MAHENDRA SINGH PARIHAR 9919675523 UP3945/2006
490 RAM RAJ SINGH BHADAURIYA 8874464749 UP2781/1990
491 CHHEDILAL PAL 9935352277 UP1179/2014
492 VIRENDRA SINGH 9935578017 UP5668/2005
493 ALOK TIWARI 7275746162 UP4211/2015
494 SHAFIQUL GHAFFAR KHAN 9415182622 UP2954/1978
495 A.K.YADAV 9005576558 UP7238/2012
496 SARFRAZ BEG 9616592585 UP4891/2014
497 SHIV SAURABH MISHRA 7275750512 UP4212/2015
498 M.V.MAN SINGH 9335011034 UP599/1976
499 CHANDRA PRAKASH SINGH 8948221011 UP4197/1987
500 CHAUDHARY MASROOR ASIM YAR 9621278229 UP6655/1999
501 MATA BADAL SINGH 9451767571 UP2795/1979
502 Kuldeep Arya Singh 8115793604 UP1131/2001
503 MAYANK YADAV 8115673631 UP2840/2015
504 Arya Prakash Sonkar 9415915475 UP6877/2002
505 IBRAHIM TAIYAB 9452541461 UP3750/1986
506 Sandeep Tripathi 8931088061 UP2709/2015
507 Sushil Kumar Pandey 9628330666 UP7113/2011
508 Prashant Gautam 8604574813 UP7318/2017
509 Archana Singh Gautam 9616888918 UP4326/2017
510 ABHAY PRATAP SINGH 6387935765 UP3926/2010
511 ABBAS ZAINUL 9956351118 UP11369/2019
512 SAMARATH SINGH 9415175011 UP3960/1983
513 ARUN KUMAR 9918070484 UP7939/2015