DISTRICT COURT MUNGER

Former District Judges

Sl. No.

Names of former District Judges

From

To

1

Mr. R.L. Dutt

01.1914

27.03.1915

2

Mr. N.K.Dutt

8.03.1915

22.12.1916

3

Mr. P.C. Banarjee

1.1917

19.07.1919

4

Mr. F .F. Madan, I.C.S.

20.07.1919

20.09.1919

5

Mr. J.A.Sweeney, S.I.C.

27.10.1919

15.03.1920

6

Mr. T.Luby, I.C.S.

16.03.1920

30.09.1920

7

Mr. Y.A.Godbole, I.C.S.

13.11.1920

30.09.1921

8

Mr. G.J. Monahan, I.C.S.

01.11.1921

22.04.1925

9

Mr. H.R. Meredith, I.C.S.

23.04.1925

05.12.192

10

Mr. R.K.Ghosh

06.12.1925

23.12.1925

11

Mr. S.B. Dhavle, I.C.S.

02.01.1926

02.01.1928

12

Mr. J.A. Sweeney, I.C.S.

03.01.1928

10.12.1928

13

Mr. Najabat Hussain

11.12.1928

21.08.1929

14

Mr. J.G. Shearer, I.C.S.

22.08.1929

19.03.1931

15

Mr. P.N.Bhattacharjee

20.03.1931

10.10.1931

16

Mr. D.P. Sharma, I.C.S.

16.11.1931

22.12.1931

17

Mr. H.R. Meredith, I.C.S.

02.01.1932

02.02.1932

18

Mr. D.N. Mozumdar

04.02.1932

13.03.1932

19

Mr. R.C. Chaudhary

14.03.1932

28.09.1932

20

Mr. J.G. Shearer, I.C.S.

02.11.1932

02.01.1933

21

Mr. W.W.Dalziel, I.C.S.

03.01.1933

30.01.1934

22

Mr. Abdush Shakoor

21.04.1934

08.12.1934

23

Mr. F.F.Madan, I.C.S.

09.12.1934

05.05.1935

24

Mr. L.J. Lucas, I.C.S.

06.05.1935

07.11.1935

25

Mr. Saudagar Singh

08.11.1935

11.04.1936

26

Mr. H.Whittakar, I.C.S.

12.04.1936

08.03.1937

27

Mr. B.P. Pandey

09.03.1937

17.10.1937

28

Mr. H.Whittakar, I.C.S.

18.10.1937

19.04.1938

29

Mr. B.P. Jamuar

23.04.1938

26.03.1941

30

Mr. T.G.N.Ayyar, I.C.S.

27.03.1941

13.08.1944

31

Mr. J.I. Blackburn, I.C.S.

14.08.1944

25.05.1946

32

Mr. Yugal Kishore Narayan

27.05.1946

11.10.1947

33

Mr. H.R. Krishnan, I.C.S.

12.10.1947

08.10.1949

34

Mr. Param Krishn Nag

26.10.1949

29.04.1951

35

Mr. Raghunath Sharan

30.04.1951

24.02.1954

36

Mr. Jagnnath Lal

16.03.1954

05.11.1957

37

Mr. Raj Kishore Sinha

14.11.1957

05.02.1959

38

Mr. Mahendra Prasad Verma

17.02.1959

18.05.1959

39

Mr. Saryu Prasad Prasad Singh

19.05.1959

24.10.1959

40

Mr. Mahendra Prasad Verma

09.11.1959

31.01.1960

41

Mr. Md.Mazahar Hussain

01.02.1960

20.05.1961

42

Mr. Achlendra Nath Mukharjee

21.05.1961

02.12.1964

43

Mr. Brahmdev Narayan

03.12.1964

06.11.1965

44

Mr. Saiyad Mohammad Karim

07.11.1965

11.12.1966.

45

Mr. Sharda Prasad

03.01.1967

10.06.1970

46

Mr. Vishwanath Mishra

15.06.1970

04.11.1972

47

Mr. Govind Mohan Mishra

23.11.1972

07.05.1973

48

Mr. Krishna Bihari Verma

21.05.1973

01.11.1974

49

Mr. Gauri Kant Thakur

22.11.1974

27.10.1976

50

Mr. Sachchidanand Pd. Sinha

27.10.1976

30.11.1977

51

Mr. Mahendra Prasad Sinha

26.12.1977

21.11.1980

52

Mr. Avinash Chandra Jha

24.11.1980

03.07.1982

53

Mr. Ram Narayan Lal

05.07.1982

20.04.1983

54

Mr. Dharam Pal Sinha

06.06.1983

06.10.1986

55

Mr. Vishwendra Narayan Singh “Neelam”

21.11.1986

09.12.1987

56

Mr. Ravi Nandan Sahay

24.02.1988

09.07.1990

57

Mr. Laxman Jee Jha

06.08.1990

27.06.1991

58

Mr. Narendra Narayan Singh

20.09.1991

04.01.1994

59

Mr. Kailash Bihari Verma

10.01.1994

30.06.1995

60

Mr. Dhirendra Nath Chakarvratee

28.07.1995

18.01.1997

61

Mr. Tarkeshwar Prasad Singh

25.01.1997

30.04.1999

62

Mr. Ashok Kumar Verma

11.05.1999

07.08.1999

63

Mr. P.N. Yadav

26.08.1999

29.06.2001

64

Mr. Kanhaiya Prasad Verma

17.08.2001

04.04.2002

65

Mr. Hemant Kumar Srivastava

05.04.2002

24.06.2005

66

Mr. Yogendra Prasad

01.07.2005

04.04.2006

67

Mr. Gopal Krishn Jha

07.04.2006

08.08.2006

68

Mr. Om Prakash Pandey

14.08.2006

31.03.2008

69

Mr. Madhusudan Singh

03.04.2008

30.08.2010

70

Mr. Jitendra Mohan Sharma

08.09.2010

12.10.2011

71

Mr. Satya Prakash Narayan Singh

25.10.2011

30.11.2012

72

Sri Surendra Kumar Chaubey

18.12.2012

31.07.2014

73 Sri Santosh Kumar Srivastva 01.08.2014

30.06.2015

74 Smt. Sushama Sinha 07.07.2015

31.01.2018

75 Sri Murlidhar 23.04.2018 30.06.2019
76 Sri Dhruva Narain Yadav 09.07.2019 31.08.2019
77 Sri Awadhesh Kumar Dubey 19.09.2019 30.04.2020
78 Sri Sanjay Kumar Sinha 20.07.2020 31.01.2021