DISTRICT COURTS SOLAN

Former Judges(District)

FORMER DISTRICT AND SESSIONS JUDGE

Sr. No.

Name

To

From

1.

Shri M. R. Chaudhary

02-01-1990

31-07-1990

2.

Shri R. L. Khurana

01-08-1990

12-11-1994

3.

Shri B. S. Chauhan

16-11-1992

13-09-1993

4.

Shri R. S. Negi

14-09-1993

11-10-1994

5.

Ms. Kiran Aggarwal

02-11-1994

14-09-1995

6.

Shri R.. L. Raghu

26-09-1995

04-12-1995

7.

Shri Govind Sharma

05-12-1995

13-05-1997

8.

Shri T. N. Vaidya

31-05-1997

11-06-1999

9.

Smt. Aruna Kapoor

21-06-1999

24-03-2000

10.

Shri Mrigainder Singh

05-04-2000

30-06-2002

11.

Shri P. S. Rana

08-07-2002

22-08-2002

12.

Shri Surinder Singh Thakur

24-08-2002

18-03-2004

13.

Shri Surjit Singh

27-03-2004

08-04-2005

14.

Shri P. C. Sharma

10-05-2005

31-10-2008

15.

Shri C. B. Barowalia

07-11-2008

11-11-2010

16.

Shri. K.S. Chandel

15-11-2010

31-05-2012

17.

Shri. S. C. Kainthla

04-06-2012

09-05-2013

18.

Shri S.L Sharma

20-5-2013

30-9-2014

19.

Shri D.K Sharma

30-09-2014

20-11-2014

20.

Shri S.C. Kainthla

26-11-2014

31-07-2017

21.

Shri Bhupesh Sharma

04-08-2017

09-08-2021

22.

Shri Virender Sharma

09-08-2021

-

       

 

FORMER ADDITIONAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE-I

Sr. No.

Name

To

From

1.

Shri Suresh Chaudhary

31-07-1995

09-06-1997

2.

Shri D. D. Sharma

20-06-1997

25-05-1998

3.

Shri P. S. Rana

28-05-1999

06-07-2002

4.

Shri J. S. Mahantan

08-07-2002

01-09-2003

5.

Shri D. K. Sharma

05-06-2003

21-10-2005

6.

Shri Pritam Singh

03-11-2005

13-12-2006

7.

Shri S. C. Kainthla

26-12-2006

21-05-2007

8.

Shri Chirag Bhanu Singh

17-09-2007

21-04-2008

9.

Shri L. R. Sharma

30-04-2008

01-04-2010

10.

Shri. Baldev Singh

03-05-2010

01-06-2011

11.

Shri. J.N.Yadav

21-10-2011

17-05-2013

12.

Sh. Virender Sharma

20-05-2013

30-08-2013

13.

Shri. P.S. Samyal

11-09-2013

28-04-2014

14.

Shri. P. P Ranta

28-04-2014

13-07-2015

15.

Shri. P.S. Samyal

4-08-2015

05-05-2016

16.

Shri Pawanjit Singh

13-05-2016

24-12-2018

17.

Shri Ajay Mehta

29-12-2018

22-03-2019

18. Smt. Parveen Chauhan 28-05-2019 05-03-2020

 

FORMER ADDITIONAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE -II

Sr. No.

Name

To

From

1.

Shri. K. K. Sharma

16-04-2012

06-05-2013

2.

Shri. P.S. Samyal

28-04-2015

04-08-2015

3.

Shri. Jaswant Singh

05-08-2015

27-12-2018

4.

Smt. Parveen Chauhan

31-12-2018

28-05-2019
5. Shri. Vivek Sharma 29-05-2019 -

 

FORMER PRESIDING OFFICER, FAST TRACK COURT

Sr. No.

Name

To

From

1.

Shri Bhim Chand

30-12-2003

13-12-2006

2.

Shri J. N. Yadav

12-01-2007

19-04-2008

3.

Shri B. L. Soni

25-04-2008

15-12-2008

4.

Shri A. K. Sharma

27-02-2009

26-04-2010

5.

Shri T.S.Kaisth

01.05.2010

31.10.2011

FORMER PRESIDING OFFICER, FAST TRACK SPECIAL POCSO COURT

Sr. No.

Name

To

From

1.

Smt. Parveen Chauhan

05-03-2020

04-08-2021

2.

Sh. Madan Kumar

10-08-2021

20-09-2021

3.

Dr. Parvinder Singh Arora

29-11-2021

-

       

FORMER CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

Sr. No.

Name

To

From

1.

Shri Surendra Prakash

01-09-1972

08-07-1973

2.

Shri R. L. Khurana

09-07-1973

31-08-1974

3.

Shri R. K. Mahajan

10-09-1974

18-04-1979

4.

Shri K. C. Sood

27-04-1979

25-05-1982

5.

Smt. Aruna Kapoor

09-06-1982

18-11-1986

6.

Shri T. N. Vaidya

21-11-1986

21-01-1989

7.

Shri M. D. Sharma

23-01-1989

14-03-1989

8.

Shri J. L. Chauhan

25-03-1989

01-12-1989

9.

Shri P. C. Sharma

01-12-1989

12-11-1992

10.

Shri R. L. Raghu

23-11-1992

15-12-1993

11.

Shri R. C. Sharma

20-12-1993

12-01-1995

12.

Shri George

13-01-1995

27-04-1995

13.

Shri R. C. Sharma

28-04-1995

09-01-1996

14.

Shri P. C. Sharma

10-01-1996

09-06-1997

15.

Shri K. L. Sharma

18-06-1997

16-04-2001

16.

Shri K. S. Chandel

27-04-2001

15-09-2003

17.

Shri D. S. Khenal

27-09-2003

19-04-2006

18.

Shri J. K. Sharma

02-05-2006

16-02-2009

19.

Shri Bhupesh Sharma

17-02-2009

21-03-2012

20.

Shri Pawanjit Singh

29-03-2012

22-04-2014

21.

Shri Hans Raj

24-4-2014

29-06-2015

22.

Smt. Anuja Sood

02-07-2015

03-05-2016

23.

Shri Sachin Raghu

12-05-2016

26-12-2018

24.

Shri Rajesh Chauhan

29-12-2018

05-08-2021

25.

Dr. Parvinder Singh Arora

16-08-2021

29-11-2021

       

FORMER CIVIL JUDGE (Jr. Div.)-cum-JUDICIAL MAGISTRATE I st CLASS, Court No.1

Sr. No.

Name

To

From

1.

Shri Rakesh Chaudhary

03-08-1995

17-01-1996

2.

Shri Veerta Verma

22-01-1996

08-07-1996

3.

Shri Prem Pal Ranta

08-07-1996

27-02-1998

4.

Shri R. K. Verma

15-03-2004

06-06-2005

5.

Shri Basant Verma

15-06-2005

24-04-2008

6.

Shri Nitin Mittal

14-05-2008

16-07-2010

7.

Shri Sunish Aggarwal

17-07-2010

27-10-2011

8.

Shri.Vikrant Kaundal

02-11-2011

10-05-2013

9.

Shri. Subhash Chander Bhaseen

14-5-2013

30-9-2014

10.

Smt. Upasna Sharma

01-10-2014

04-01-2017

11.

Smt. Pratibha Negi

12-01-2017

17-06-2019

12.

Shri Rahul

17-06-2019

03-08-2021

13.

Smt. Anshu Chaudhary

07-08-2021

-
       

 

FORMER CIVIL JUDGE (Jr. Div.)-cum-JUDICIAL MAGISTRATE I st CLASS, Court No. 2

Sr. No.

Name

To

From

1.

Ms. Abha Chauhan

24-04-2014

05-11-2016

2.

Shri Anuj Bahal

09-11-2016

14-01-2019

3.

Shri Rahul

14-01-2019

17-06-2019

4.

Ms. Shweta Narula

17-06-2019

30-07-2021

5.

Ms. Megha Sharma

04-08-2021

-

       

 

FORMER MOBILE TRAFFIC MAGISTRATE

Sr. No.

Name

To

From

1.

Shri Aslam Beg

16-01-2016

21-01-2017

2.

Shri Sidharth Sarpal

06-02-2017

11-07-2017

3.

Shri Gaurav Kumar

11-07-2017

29-07-2021

4.

Shri Gaurav Chaudhary

07-08-2021

-

       

 

FORMER SECRETARY DISTRICT LEGAL SERVICE AUTHORITY SOLAN

Sr. No.

Name

To

From

1.

Sh. Sidharth Sarpal

23-01-2016

10-03-2018

2.

Sh. Mohit Bansal

12-03-2018

28-12-2018

3.

Smt. Gurmeet Kaur

29-12-2018

02-08-2021

4.

Sh. Kapil Sharma

02-08-2021

-