District And Sessions Court Alwar
District And Sessions Court Alwar
ALWAR DISTRICT COURT
ALWAR DISTRICT COURT
ALWAR DISTRICT COURT

Former District Judges

 NAME OF DISTRICT & SESSIONS JUDGE IN ALWAR JUDGESHIP
Year of Court Creation - 1951
S.N. Name of District JUDGE Date of Taking Charge Date of Handing Over Charge
1 Sh. Nand Lal Mathur 04.07.1951 Sept. 1952
2 Sh. Lehar Singh Mehta 07.10.1952 21.01.1953
3 Sh. Mukut Mohan Lal Atal (Officiating) Feb. 1953 July. 1953
4 Sh. Kishan Lal Dhabel 14.12.1953 24.07.1957
5 Sh. Diwan Chand Sharma 24.04.1957 23.11.1957
6 Sh. Sohan Lal Agarwal 24.11.1958 10.11.1960
7 Sh. G. D. Badgel (Officiating) 10.11.1960 10.01.1962
8 Sh. Saiyed Ikram Ul Huq 11.01.1962 28.06.1965
9 Sh. Sohan Nath Modi 14.07.1965 17.07.1966
10 Sh. Anoop Singh 04.08.1966 24.04.1967
11 Sh. Dharmendra Parihar 02.05.1967 30.06.1967
12 Sh. Kishan Singh Lodha 21.07.1967 19.11.1969
13 Sh. M.M. Vyas 19.11.1969 15.12.1969
14 Sh. Gopal Sahai Sharma 17.03.1970 11.08.1971
15 Sh. Vijay Karan Hada 11.08.1971 06.12.1971
16 Sh. Ratan Lal Badmera 06.12.1971 15.05.1972
17 Sh. Sohan Lal Kothari 15.05.1972 07.05.1973
18 Sh. Milap Chand Jain 15.05.1973 15.11.1974
19 Sh. Suresh H.  Mathur 25.03.1974 20.05.1975
20 Sh. Murli Dhar Chaudhary 26.05.1975 08.11.1975
21 Sh. Tulsi Ram Sharma 15.12.1975 01.03.1976
22 Sh. Dinesh Chand Hajela 10.05.1976 17.07.1976
23 Sh. Jas Raj Chopra 07.09.1976 25.06.1976
24 Sh. Bhanwar Lal Mandhana 01.07.1977 28.08.1978
25 Sh. Pratap Singh 02.09.1978 01.05.1978
26 Sh. Sukh Raj Singh Bhajawa 02.05.1981 20.04.1983
27 Sh. D. C. Dalela 23.04.1983 03.05.1984
28 Sh. Jagdish Prasad Gupta 11.05.1984 07.09.1985
29 Sh. Preetam Adhar Sinha 28.09.1985 14.05.1986
30 Sh. Amar Nath Purohit 14.05.1986 13.08.1987
31 Sh. Pyare Mohan Bagerhatta 13.08.1987 30.04.1988
32 Sh. Prem Chand Jain 27.06.1988 30.06.1989
33 Sh. Ratan Prakash Saxena 05.08.1989 03.05.1990
34 Sh. Ganpat Singh Bhandari 03.05.1990 07.09.1992
35 Sh. Arvind Kumar Mishra 07.09.1992 06.07.1994
36 Sh. Jagdish Prasad Sharma 06.07.1994 30.04.1997
37 Sh. Prem Pratap Singh 28.05.1997 03.01.1998
38 Sh. Guru Charan Singh Hora 07.01.1998 13.04.1998
39 Sh. Fateh Chand Bansal  01.06.1998 05.02.2000
40 Sh. Suresh Chand Singhal 21.02.2000 02.08.2000
41 Sh. Kishan Lal Chandok 02.08.2000 31.05.2001
42 Sh. Mandal Prasad Bohra 11.06.2001 08.05.2002
43 Sh. Jitendra Rai Goyal 18.05.2002 12.05.2003
44 Sh. Jagdish Narain Sharma 17.05.2003 31.10.2003
45 Sh. Chatra Ram 05.12.2003 19.01.2006
46 Sh. Sharad Chand Shrotriya 25.02.2006 13.11.2007
47 Sh. H. R.  Kuri 01.12.2007 16.07.2008
48 Sh. H. S. Saxena 01.09.2008 05.10.2010
49 Sh. Pankaj Bhandari 22.12.2010 28.07.2011
50 Sh. Rajendra Kumar Sharma 29.07.2011 31.07.2012
51 Sh. Amar Chand Singhal 08.08.2012 31.03.2013
52 Sh. Kailash Chandra Sharma 06.05.2013 07.05.2015
53 Dr. Virendra Kumar Mathur 26.05.2015 30.09.2016
54 Sh. Hemant Kumar Jain 06.10.2016 01.08.2017
55 Sh. Ashok Kumar Vyas 05.08.2017 10.04.2018
55 Sh. Manoj Kumar Vyas 07.05.2018 29-02-2020
56 Mrs. Sangeeta Sharma 16.03.2020