District And Sessions Court Alwar
District And Sessions Court Alwar
ALWAR DISTRICT COURT
ALWAR DISTRICT COURT
ALWAR DISTRICT COURT

Police Stations

 NAME OF POLICE STATIONS IN ALWAR JUDGESHIP
S No. Police Station Office Phone
1 Kotwali 0144 - 2701755
2 Shivaji Park 0144 - 2730099
3 Mahila Thana 0144 - 2700051
4 Aravali Vihar 0144 - 2336721
5 Ramgarh 01468 - 232008
6 Malakhera 0144 - 2764240
7 Thanagazi 01465 - 224227
8 Narayanpur 01465 - 253151
9 Pratapgarh 01465 - 229010
10 Tahala 01464 - 247035
11 Rajgarh 01464 - 220026
12 Raini 01464 - 242001
13 Laxmangarh 01492 - 240122
14 Govindgarh 01492 - 277042
15 Kathumar 01492 - 260100
16 Badodamev 01492 - 232100
17 Kishangarh-Bas 01460 - 242050
18 Khairthal 01460 - 222150
19 Mundawar 01495 - 260004
20 Tijara 01469 - 262026
21 Tapukada 01493 - 243015
22 Bhiwadi 01493 - 220600
23 Shahjahanpur 01494 - 235231
24 Mandhan 01494 - 244040
25 Behror 01494 - 220022
26 Vidyut Thana 0144 - 2700969
27 G.R.P. 0144 - 2373779
28 R.P.F. 0144 - 2335144