District Court Azamgarh
DISTRICT COURT AZAMGARH

List of Former District Judges

List of Former District Judges in District Court Azamgarh

 

Sl.No.

Name

Period

From

To

1

Shri Raj Kishore Sarkar

September, 59

December, 59

2

Shri Vishambhar Nath Chaudhari

January, 60

June, 60

3

Shri Raj Kishore Sarkar

July, 60

July, 63

4

Shri Padm Chandra Maal

July, 63

August, 66

5

Shri S. Hasan Jwvad Nakavi

August, 66

July, 70

6

Shri Md. Murtaza Husen

July, 70

January, 73

7

Shri Om Prakash Saxsena

January, 73

June, 76

8

Shri Shiv Prashad Sharma

June, 76

August, 79

9

Shri Jagdeesh Prashad Saxsena

11.09.1979

11.11.1981

10

Shri Ram Kuber Saxsena

18.12.1981

18.05.1983

11

Shri Kamalakar Chaubey

21.05.1983

11.09.1984

12

Shri Shiva Dhar Tiwari

16.11.1984

July, 85

13

Shri Jaiprakash Sharma

03.11.1985

31.07.1986

14

Shri Ravindra Nath Sarkar

01.08.1986

15.06.1987

15

Shri S. K. Mishra

16.06.1987

29.09.1988

16

Shri Ramesh Prasad Nigam

18.10.1988

01.06.1990

17

Shri J. B. N. Jaisawal

10.06.1990

20.09.1990

18

Shri Sukhlal Adarsh

27.09.1990

30.01.1991

19

Shri C. B. Jaisawal

31.01.1991

22.01.1992

20

Shri Shrish Nath Tiwari

15.02.1992

09.02.1993

21

Shri M. L. Singhal

21.08.1993

21.02.1994

22

Shri S. N. Singh

13.08.1994

04.07.1995

23

Shri Gaya Prasad

05.08.1995

03.06.1996

24

Shri B. N. Pandey

05.06.1996

15.03.1999

25

Shri D. P. Varshneya

16.03.1999

03.10.2000

26

Shri Raghunath Prasad

04.10.2000

31.07.2002

27

Shri Raj Kumar Singh

03.08.2002

31.10.2002

28

Shri J. P. Narayan

23.11.2002

31.05.2004

29

Shri Suresh Chandra Chaurasiya

11.06.2004

10.12.2004

30

Shri K. Z. Khan

15.12.2004

31.07.2005

31

Shri B. D. Chaturvedi

11.08.2005

13.01.2006

32

Shri Vimal Kishore

08.02.2006

07.02.2008

33

Shri Ashok Shrivastav

14.02.2008

02.08.2008

34

Shri Chandra Nath Mishra

05.08.2008

12.05.2009

35

Shri Nalin Mohan Lal

16.05.2009

28.05.2009

36

Shri Chote Lal

29.05.2009

17.09.2011

37

Shri Deena Nath

22.09.2011

04.06.2012

38

Shri Shashi Kant Pandey

07.06.2012

03.09.2012

39

Shri K. M. L. Shrivastav

06.09.2012

30.09.2014

40

Shri Akhilesh Chandra Sharma

11.12.2014

31.03.2016

41

Shri Rajendra Kumar – IV

03.05.2016

01.06.2017

42

Shri Syed Aftab Husain Rizvi

02.06.2017

07.06.2018

43

Smt. Sadhna Rani (Thakur)

08.06.2018

18.08.2018

44

Smt. Neerja Singh

18.08.2018

15.10.2018

45

Shri Hasnain Qureshi

17.10.2018

06.03.2019

46

Shri Sarvesh Kumar

09.03.2019

04.01.2020

47

Shri Pramod Kumar sharma

04.01.2020

Continued..

 

Latest Announcements