banner
DISTRICT COURT BHOPAL
court building
COURT BUILDING
COURT BUILDING

Bar Association

बार एसोसिएशन
Shri Dr.Vijay Kumar Choudhary Bar President Bhopal 9826056441
Mrs. Shabnam Khan Jr. Executive Member Bhopal 0
Shri Vasu Vaswani Secretary Bhopal 9826065383
Mrs.Reena Verma Vice President Bhopal 9424474668
Shri Kailash Malviya Joint Secretary Bhopal 8109380869
Shri Manoj Shrivastav Treasurer Bhopal 9893421500
Shri Mukesh Nagpure Library President Bhopal 9826264630
Shri Deepak Shrivastava Sr. Executive Member Bhopal 0
Shri Shiv Poojan Singh Sr. Executive Member Bhopal 0
Shri Ajay Kumar Pandey Sr. Executive Member Bhopal 0
Shri Jaydeep Saxena Sr. Executive Member Bhopal 0
Shri Rakesh Lidoriya Sr. Executive Member Bhopal 0
Shri Shyam Sunder Singh Sr. Executive Member Bhopal 0
Mrs. Suneeta Rajpoot Sr. Executive Member Bhopal 0
Shri Gambeer Singh Yadav Sr. Executive Member Bhopal 0
Shri Shanshank Kumar Pandey Sr. Executive Member Bhopal 0
Shri Mohd. Abdul Khaliq Sr. Executive Member Bhopal 0
Shri Mukesh Gour Sr. Executive Member Bhopal 0
Shri Yogesh Verma Sr. Executive Member Bhopal 0
Miss. Sapna Nagwanshi Sr. Executive Member Bhopal 0
Mrs. Kiran Gehlot Sr. Executive Member Bhopal 0
Shri Subham Mudgal Jr. Executive Member Bhopal 0
Shri Ravi Pant Jr. Executive Member Bhopal 0
Shri Malkhaan Meena Jr. Executive Member Bhopal 0
Shri Vikas Rawal Jr. Executive Member Bhopal 0
Mrs. Bharti Yadav Jr. Executive Member Bhopal 0
Shri Anurag Dubey Jr. Executive Member Bhopal 0
Shri Radhe Shyam Sharma Jr. Executive Member Bhopal 0
Shri Shishupal Jr. Executive Member Bhopal 0
Mrs. Neetu Tripathi Jr. Executive Member Bhopal 0