District Court Shajapur
150 Years of Mahatma

Bar Association

 

Name of Advocate

Designation

Place

Mobile Number

 

Shri Anil Aachharay

President

Shajapur

9926088020

Shri Karan Singh

Vic-President

Shajapur

9826184231

Shri Mukesh Kumar Suman

Secretary

Shajapur

8719815818

Shri Jai Singh Chandel

Vic-Secretary

Shajapur

9977085659

Shri Vivek Mehta

Treasure

Shajapur

9826400223

Shri Bipin Joshi Secretary

Liberian

Shajapur

9179608521

Shri Bhaivab Bhatnagar

President

Agar

9425428955

Shri Jagdeesh Gurjar

Vic-President

Agar

9826926356

Smt. Lata Sisodiya

Secretary

Agar

78871448590

Shri Rohit Mathur

Vic-Secretary

Agar

9826754824

Shri Shanti Lal Jain

Treasure

Agar

9406864773

Shri Ramesh Chandra Rajput

President

Agar

9425940880

Shri Ramesh Chandra Rajput

President

Shujalpur

9425940880

Shri Mangilal Parihar

Vic-President

Shujalpur

9399728350

Shri Atul Mishra

Secretary

Shujalpur

9425940452

Shri Ashok Chawada

President

Susner

9425492511

Shri Gajendra Kumar Banjariya

 

Vic-President

Susner

 

9981018118

Shri Rajesh Srivastaw

Secretary

Susner

9993346410

Shri Deepak Saxena

Treasure

Susner

9406823586

Shri Akhilesh Jagtap

Liberian

Susner

8109772931

Shri Anil Jain

President

Nalkheda

9826945607

Shri Pukhraj Bairagee

Vic-President

Nalkheda

9993353518

Shri Goverdhan Singh Fagna

Secretary

Nalkheda

9893728307

Shri Kishor Kumar Patidar

 

Treasure

 

Nalkheda

 

9425941114

Shri Mohan Lal Bhaiya

Liberian

Nalkheda

9425045009