DISTRICT COURT OF BHARATPUR
DISTRICT COURT OF BHARATPUR
DISTRICT COURT OF BHARATPUR
DISTRICT COURT OF BHARATPUR
DISTRICT COURT OF BHARATPUR

List of Former District Judges

Former District And Session Judges in Bharatpur Judgeship
S.No Name of the District Judge From To
1. Major Govind Singh Jan,1948 July,1950
2. Sh. Dhurjati Prashad Aug,1950 Nov,1950
3. Sh. Kunwar Rajendra Singh Sept,1951 Dec,1951
4. Sh. Virendra Prashad Garg Jan,1952 Apr,1954
5. Sh. Mukat Mohan Atal - -
6. Sh. Mukat Bihari Lal Mathur - -
7. Sh. Phool Chand Gupta - -
8. Sh. G.M. Mehta - 22. May. 1963
9. Sh. R.D. Gattani 8. Jul. 1963 5. Dec. 1963
10 Sh. D.S. Acharya 19. Dec. 1963 2. Mar. 1965
11. Sh. G.D. Bejal 2. Mar. 1965 7. Jun. 1965
12 Sh. Rajbi Amar Singh 5. Jul. 1965 6. Jul. 1967
13 Sh. M.M. Vyas 24. Jul. 1967 15. Jul. 1968
14 Sh. P.N. Mathur 15. Jul. 1968 23. Dec. 1969
15 Sh. Murlidhar Sharma 25. Dec. 1969 24. Nov. 1971
16 Sh. Tulsiram Sharma 24. Nov. 1971 14. Feb. 1974
17 Sh. Jasram Chopara 2. Mar. 1974 14. Nov. 1975
18 Sh. Sohan Raj Kothari 15. Nov. 1975 14. Jul. 1976
19 Sh. Satyanarayan Shah 17. Jul. 1976 21. Jun. 1977
20 Sh. Ganesh Chandra Saxena 1. Jul. 1977 26. Apr. 1978
21 Sh. Ranveer Sahay Varma 18. May. 1978 3. Aug. 1978
22 Sh. Bhanwar Lal Mandhana 4. Sep. 1978 2. Mar. 1979
23 Sh. Milap Chand Jain 23. Apr. 1979 11. Aug. 1980
24 Sh. Sahdev Godara 11. Aug. 1980 12. May. 1981
25 Sha. Pratap Singh Yadav 12. May. 1981 18. Dec. 1981
26 Sh. Ram H. Ajvaani 18. Dec. 1981 17. Mar. 1982
27 Sh. Pratap Singh Yadav 17. Mar. 1982 29. Nov. 1982
28 Sh. Mohd. Asgar Ali Khan 29. Nov. 1982 22. Dec. 1983
29 Sh. Milap Chand Jain 12. Jan. 1984 30. Apr. 1984
30 Sh. Pramod Kumar Tiwari 9. May. 1984 30. Sep. 1985
31 Sh. Pyare Mohan Bagarhatta 3. Oct. 1985 21. Dec. 1985
32 Sh. Dinesh Chandra Dalela 23. Dec. 1985 8. May. 1986
33 Sh. Ramesh Chandra Sood 27. May. 1986 24. Jun. 1988
34 Sh. Shankar Lal Jain 27. Jun. 1988 18. Jul. 1988
35 Sh. Gopal Lal Gupta 21. Jul. 1988 9. Jun. 1989
36 Sh. Jagdish Prashad 24. Jun. 1989 17. Apr. 1990
37 Sh. Sunil Kumar Garg 11. Jun. 1990 30. Nov. 1990
38 Sh. Shashi Kant Sharma 1. Dec. 1990 14. Oct. 1991
39 Sh. K. C. Sharma 15. Oct. 1991 30. Jun. 1992
40 Sh. Fateh Chand Bansal 31. Aug. 1992 2. Nov. 1993
41 Sh. Satyanarayan Shaah 6. Nov. 1993 25. Jan. 1994
42 Sh. Mohd. Yameen 18. Mar. 1994 22. Feb. 1995
43 Sh. Gopal Lal Gupta 10. Apr. 1995 20. Jul. 1995
44 Sh. Sashi Kant Sharma 6. Oct. 1995 9. Oct. 1996
45 Sh. Gurucharan Singh Hora 9. Dec. 1996 2. Jan. 1997
46 Sh. Jagpal Singh 14. Jan. 1997 21. May. 1997
47 Sh. Gurucharan Singh Hora 17. Jun. 1997 3. Jan. 1998
48 Sh. Badri Prashad Gupta 18. Apr. 1998 2. Jun. 1999
49 Sh. Radhey Shyam Gupta 2. Jun. 1999 30. Dec. 2000
50 Sh. K.K. Bhargav 30. Dec. 2000 27. Sep. 2001
51 Sh. A.K. Prajapat 10. Oct. 2001 30. Jul. 2002
52 Sh. H.R. Poonia 30. Jul. 2002 18. Dec. 2003
53 Sh. A.K. Prajapat 3. Dec. 2004 19. Oct. 2004
54 Sh. J.P. Sharma 3. Nov. 2004 21. Jan. 2005
55 Sh. Ram Kishan Songira 28. Jan. 2005 16. May. 2006
56 Sh. J.P. Sharma 14. Aug. 2006 7. Apr. 2007
57 Sh. A.K. Tyagi 7. May. 2007 7. Nov. 2007
58 Sh. S.P. Bundel 7. Nov. 2007 21. Nov. 2008
59 Sh. Chandra Sekhar Azad 22. Nov. 2008 3. Dec. 2009
60 Sh. Mohd. Anwar Alam 11. Feb. 2010 1. Sep. 2011
61 Sh. Lal Singh Rao 1. Sep. 2011 9. Nov. 2013
62 Sh. Ganga Ram Moolchandani 12. Nov. 2013 18. Dec. 2013
62 Sh. Pushpendra Singh Hada 19. Dec. 2013 30. Sept. 2015
63 Sh. Goverdhan Bardhar 15. Oct. 2015 10. Apr. 2016
64 Sh. Surendra Mohan Sharma 25. Apr. 2016 31. Oct. 2018
65      

 

Latest Announcements