Bhilwara District Court
Bhilwara District Court
Bhilwara District Court
Bhilwara District Court
Bhilwara District Court

List of Former District Judges

Sr. No.

Name of Judicial Officer

Period of Posting

From

To

01

Shri Heera Lal Karanpuria

1948

1950

02

Shri Kishan Lal Dhabai

1950

1954

03

Shri Nand Lal Mathur

1954

July 1957

04

Shri Mukut Bihari Atal

 July 1957

August 1959

05

Shri Roshan Lal Mehta

 April 1959

May 1961

06

Shri Ranchor Das Gatyani

17-08-1961

31-05-1963

07

Shri Gopal Narayan

12-06-1963

14-10-1963

08

Shri Ranchor Das Gatyani

10-12-1963

30-06-1967

09

Shri Janki Nandan

19-07-1967

13-11-1967

10

Shri Braj Bihari Lal

01-01-1968

03-10-1969

11

Shri Roshan Lal Sharma

03-10-1969

01-08-1970

12

Shri Suresh H. Mathur

August 1970

July 1971

13

Shri T.S. Bhagat

21-08-1971

09-10-1972

14

Ms Kanta Bhatnagar

14-10-1972

28-03-1973

15

Shri Shrichand Kalla

28-03-1973

16-04-1974

16

Shri Shambhu Sahay Bhatnagar

25-05-1974

14-08-1975

17

Shri Bhagwan Shrivastav

28-08-1975

20-04-1976

18

Shri Murlidhar Chaudhary

01-05-1976

08-12-1976

19

Shri Chandrashekhar Goyal

14-12-1976

16-08-1978

20

Shri Nand Lal Changani

17-08-1978

24-05-1979

21

Shri Sundar Lal Mehta

20-06-1979

21-07-1980

22

Shri Bhagwan Shrivastav

22-07-1980

31-01-1981

23

Shri Sundar Lal Mehta

16-02-1981

28-06-1982

24

Shri Amernath Purohit

05-07-1982

30-04-1983

25

Shri Dinesh Chandra Hajela

  30-04-1983

05-05-1984

26

Shri Niranjan Singh

07-05-1983

03-12-1984

27

Shri Fatah Chand Bansal

19-12-1985

27-06-1988

28

Shri Jagpal Singh

27-06-1988

23-03-1990

29

Shri Gauri Shankar Sarraf

04-04-1990

03-12-1992

30

Shri Mohd. Yamin

05-02-1993

07-03-1994

31

Shri Manful Ram

09-03-1994

09-10-1995

32

Shri Babu Lal Goyal

09-10-1995

25-04-1996

33

Shri Harbans Lal

15-05-1996

08-12-1997

34

Shri J.R. Goyal

20-12-1997

01-06-1999

35

Shri Shanti Lal Chajed

21-07-1999

30-06-2002

36

Shri Ganesh Das Charan

15-07-2002

08-05-2003

37

Shri Guman Singh

16-05-2003

02-01-2004

38

Shri G.L. Chaudhary

07-04-2004

11-12-2004

39

Shri J.P. Sharma

24-01-2005

05-10-2005

40

Shri Rajendra Prasad Audichaya

07-10-2005

04-05-2006

41

Shri Udai Chand Barupal

04-05-2006

20-09-2007

42

Shri H.R. Punia

17-10-2007

30-11-2009

43

Shri Devendra Kachchhwah

16-01-2010

20-07-2011

44

Shri Ram Singh Meena

27-07-2011

19-11-2014

45

Shri Ram Chandra Singh Jhala 

20-11-2014

31-07-2016

46

Shri Ramesh Chandra Meena         

01-08-2016

31-07-2017

47

Shri Chandra Kumar Songara

01-08-2017

11-04-2018

48

Shri Prakash Chandra Pagariya

11-04-2018

30-11-2019

 

Latest Announcements