Har Ghar Tiranga

District Judges

S.No. Name of District Judge From Till
1 Shri M.Z.Hasan 21/01/1966 --
2 Shri S.R.Tiwari 25/01/1966 --
3 Shri S.N Chaturvedi 10/03/1966 01/01/1968
4 Shri B.B.L. Shrivastava 08/01/1968 14/07/1969
5 Shri M.L.Gupta 22/07/1969 02/08/1969
6 Shri S.Prasad Shrivastava 09/08/1971 19/05/1973
7 Shri R.C.Khare 31/05/1973 15/11/1975
8 Shri D.B.Suryavanshi 19/11/1975 12/06/1978
9 Shri R.C.Khare 19/06/1978 08/06/1981
10 Shri R.Kumar Bajpai 22/06/1981 25/11/1983
11 Shri B.R.Khare 29/11/1983 07/03/1984
12 Shri Prakash Mehta 09/03/1984 31/12/1987
13 Shri R.K.Shrama 14/01/1988 30/10/1989
14 Shri L.S.Ninlani 17/01/1990 28/02/1991
15 Shri V.C.Agarwal 09/03/1991 15/05/1991
16 Shri K.K.Verma 27/061991 25/01/1992
17 Shri D.K.Jain 16/06/1992 26/09/1994
18 Shri K.K.Shrivastava 25/10/1994 05/01/1997
19 Shri D.R.Deshmukh 25/03/1997 26/05/2001
20 Shri J.K.S.Rajpute 26/05/2001 08/01/2002
21 Smt Shakuntala Das 10/01/2002 04/12/2002
22 Shri R.N. Chandrakar 10/10/2003 10/08/2005
23 Shri J.Minhajuddin 18/08/2005 19/02/2007
24 Shri R.L.Jhanwar 26/02/2007 23/11/2007
25 Shri Arvind Shrivastava 26/11/2007 30/07/2008
26 Shri Sanman Singh 06/08/2008 06/06/2009
27 Smt. Anita Jha 15/06/2009 30/03/2013
28 Shri Chhabi Lal Patel 01/04/2013 31/05/2013
29 Shri Gautam Chouradia 15/06/2013 14/02/2014
30 Shri Mahadeo Katulkar 20/02/2014 22/09/2015
31 Shri Ram Prasanna Sharma 28/09/2015 26/06/2017
32 Shri Noordeen Tigala 03/07/2017 31-05-2020
33 Shri Arvind Kumar Verma 18-12-2020 03-04-2021
34 Smt Sushma Sawant 05-04-2021 01-02-2022
35 Shri Sudhir Kumar 03-02-2022 04-05-2022
36 Shri Radhakishan Agrawal 07-05-2022 -

Latest Announcements