District and Sessions Court Bilaspur

Government Pleader

S.No.

Government Pleader/Asst. Government Pleader

1

SHRI  DEVRAT DATTA (G.P.)

2

SHRI C S THAKUR (AGP)

3

SMT NAVNITA PANDEY (AGP)

4

SHRI KUNDAN SINGH THAKUR (AGP)

5

SHIR BHAGWAT PRASHAD SAHU (AGP)

6

SHRI SHIVANAND SHENDEY (AGP)

7

SHIR SANJAY NAMDEV (AGP)

8

SHRI RADHE SHYAM DHRUW (AGP)

9

SHRI NARESH SINGH (AGP)

10

SHRI PAWAN KUMAR TRIPATHI (AGP) PENDRAROAD

11

SHIR G L DINDORE (AGP) MUNGELI

12

SHRI DHAN SINGH SOLANKI (SPP)