MAHARASHTRA STATE COOPERATIVE APPELATE COURT , MUMBAI

Judges

PRESIDENT

                     

 

 

Hon'ble Shri Syed Shafiuddin Ahmad, President, Maharashtra State Co-operative Appellate Court,  Mumbai.

 

MEMBERS, CO-OPERATIVE COURTS
Sl.No. Name Designation Since At Station Station
1.   Mr.  Syed Shafiuddin Ahmad President 26-02-2015

Mumbai

2 Vacant Member -- Mumbai
3. Smt. Neha Uday Kapadi Member 15-09-2014 Mumbai
4.. Smt. Sarata Rajesh Pawar Member 20-09-2012 Pune
5. Smt. Vaishali Balkrushna Kulkarni Member 20-01-2014 Aurangabd
6. Smt. Shrawasti Shrikant Kakade Member 28-04-2015 Nagpur
 
JUDGE,CO-OPERATIVE COURT 
 
Sl.No. Name Desig- nation Since When at station Centre
1.   Smt. Sunita Rameshchandra Tiwari Judge 11-10-2011 Mumbai 1
2. Mr. Dattatraya Shankarrao Khedekar Judge 07-11-2014 Mumbai 2
3. Smt. Sangita Pundlik Babar Judge 07-07-2014 Mumbai 3
4 Smt. Swapna Chandrakant Pimpalkar Judge 09-06-2014 Mumbai 4
5. Smt. N.P. KARRA Judge 01-02-2014 Thane
6. Mr Badrinarayan Nagorao Arbad Judge 08-10-2012 Alibaug
7. Smt. Anju Vijaykumar Jadhav Judge 10-06-2013 Nashik
8. Mr. Shyam Vilas Suryawanshi Judge 07-07-2014 Pune 1
9. Vacant Judge 27-04-2015 Pune 2
10. Smt. Rupali Rajanikant Bedagkar Judge 10-06-2013 Sangali 1
11. Smt. Anusaya Jagannath Patil Judge 09-06-2014 Sangali 2
12. Smt. Sonali Subhash Pore Judge 09-06-2014 Kolhapur 1
13. Mr. Bhaskar Shankarrao Lakhote Judge 09-06-2014 Kolhapur 2
14. Smt. Manisha Ajit Sali Judge 09-06-2014 Satara
15. Mr. Anil Sahebrao Wanave Judge 09-06-2014 Solapur
16. MR.Uday Madhukar Kulkarni Judge 09-06-2014 Auragabad
17. MR. Dattatraya Vithal Gavate Judge 10-06-2013 Ahmednagar
18. MR. Subodh Dadarao Sonone Judge 03.12.2012 Kopergaon
19. Smt. Babynanda Pandurang Jadhav Judge 09-06-2014 Shrirampur
20. Mr. Hansraj Kailas Vankar Judge 09-06-2014 Jalgaon
21. Mr. Raju Narayan Dandge Judge 09-06-2014 Nanded
22. Mr. Vasant Shriramji Yadav Judge 26-07-2014 Latur
23. SMT. Rukhsana Shafique Shaikh Judge 09-06-2014 Nagpur
24. MR. Imran Abdul Rajjak Judge 10-06-2014 Amravati
25. Smt. Chhaya Vikram Shirsat Judge 02-08-2014 Akola
         

 

REGISTRAR, CO-OPERATIVE COURTS
Sl.No. Name Designation Contacts  Station
1 Mr. Hrikesh  P  Nikumb Deputy Registrar 022-22617628 Mumbai
2 Mrs. Jayashree Anil Amrutsagar Registrar 022-22617628 Mumbai