LOGO
150 years Celebrating The mahatma
Gandhi Logo
District Courts of Saharsa
DISTRICT COURT SAHARSA

Contact Email and Number of DPO Saharsa

S.N

Name of Prosecutors

Email ID

Whatsapp No

Concern Court

1

Avinash Kr. Roy

 

(DPO)

avinashkumarroy1501@gmail.com

8409683818

C.J.M

2

Yudhishthir Prasad

(SDPO)

prasadyudhishthir123@gmail.com

9934455040

ACJM 4th     ACJM-I

3

Nageshwar Sah

(SDPO)

nageshwarsahmani@gmail.com

8051333152

ACJM 1st

Ravi Kumar J.M 1st

4

Shambhusharaan Karn

shambhusharankarn@gmail.com

9431470907

SDJM

ACJM 3rd

5

Sanjiv kumar Bhagat

Sanjeevbhagat42@gmail.com

9431866242

JJB

ACJM 2nd

6

Rajkumar(APO)

rajkmr4law@gmail.com

8051912393

Praduman Kumar JM 1st

Satish Kumar JM 1st

7

Kulendra Kumar (APO)

kulendra143@gmail.com

9507560460

Rajesh Kumar 4th

JM 1st Class

Kumar Abhishek JM 1st Class

8

Rajan Kumar(APO)

jrajusa@gmail.com

7903543804

RK Dubey 1st Class

KK Gupta 1st Class

9

Sanjay Kumar

sanlaw08@gmail.com

8092194604

Neeraj Kumar Pandey, J.M 1st Class