Sahibganj Map

Name of Former Judges

Name of District & Sessions Judge, Sahibganj

 

Sl. No.

Name of District & Sessions Judge, Sahibganj

From

To

1.

Shri S.M. I.I.F.Alam

01.05.1993

30.09.1993

2.

Shri P.Khakha

30.09.1993

31.08.1996

3.

Shri Jhori Pal Prasad

23.09.1996

03.08.1999

4.

Shri A. Toppo

02.09.1999

26.02.2001

5.

Shri Narayan Chaudhary

15.03.2001

31.12.2001

6.

Shri Dhrub Narayan Upadhyay

11.02.2002

06.04.2003

7.

Shri Prabhat Kumar Sinha

24.04.2003

02.07.2005

8.

Shri Hari Bhushan Prasad Sinha

04.07.2005

31.05.2006

9.

Shri Mahendra Jha

29.06.2006

30.11.2006

10.

Shri Pankaj Srivastava

09.12.2006

26.06.2009

11.

Shri Rajendra Kumar Jummnani

01.07.2009

02.08.2010

12.

Shri Rajesh Kumar Vaish

12.08.2010

02.08.2013

13.

Shri Om Prakash Pandey

07.08.2013

20.04.2016

14.

Shri Anil Kumar Singh

25.04.2016

31.01.2017

15.

Shri Mithilesh Prasad

07.02.2017

22.09.2017

 

Latest Announcements