Samastipur Civil Court
Samastipur Civil Court
DISTRICT COURT SAMASTIPUR

Court Administration List

Sr No Name Designation Posting Mobile No Email ID
1 Sri Chandra Mohan Prasad Admininstrative Officer Samastipur 7903729907  
2 Sri Sameer kumar Court Manager Samastipur 7634813656 sam.kr80@gmail.com
3 Sri Kanhaiya Labh Nazir Samastipur 9431636291  
4 Sri Bipin Kumar Nazir Rosera 9570214369  
5 Sri Baleshwar Sahni Nazir Dalsinghsarai 9934819844  
6 Md. Anwar Husain Nazir Shahpur Patori 9709503311