District and Sessions Court Jaipur Metropolitan I
District & Sessions Court Jaipur Metropolitan
District & Sessions Court Jaipur Metropolitan
District & Sessions Court Jaipur Metropolitan
District & Sessions Court Jaipur Metropolitan

List of Former District Judges

LIST OF FORMER DISTRICT JUDGES, JAIPUR CITY
S. No. Name of Presiding Officer Tenure
From To
1 Shri Lehar Singh Mehta 11-May-1950 01-Feb-60
2 Shri Rajvi Roop Singh 01-Mar-60 01-Jan-61
3 Shri Kirshna Nand Sharma 01-Feb-61 01-Jan-62
4 Shri Sohan Lal Agrawal 01-Jan-62 01-Feb-63
5 Shri Gopal Narain Sharma 01-Feb-63 01-Jun-63
6 Shri Deewan Chandra Sharma 01-Jun-63 01-Mar-67
7 Shri Gopal Mal Mehta 01-Apr-67 01-Nov-67
8 Shri Sohan Nath Modi 01-Nov-67 01-Nov-68
9 Shri Ranchhod Das Gattani 01-Nov-68 01-Jan-70
10 Shri Dwarka Das Gupta 01-Feb-70 01-Mar-72
11 Shri Mangi Lal Jain 01-Mar-72 01-May-73
12 Shri Sampat Raj Singhi 01-May-73 01-Sep-73
13 Shri Ramji Lal Gupta 01-Oct-73 01-Dec-73
14 Shri Tulsi Ram Sharma 01-Feb-74 01-May-75
15 Shri Mahendra Bhushan Sharma 01-May-75 01-May-78
16 Shri Shyam Sunder Vyas 01-Jun-78 01-May-79
17 Shri Sohan Raj Kothari 11-Jun-79 22-Apr-83
18 Shri SurajNarainKalla 23-Apr-83 05-Jan-84
19 Shri Sunder Lal Mehta 06-Jan-84 23-Dec-85
20 Shri Om Prakash Jain 02-Jan-86 03-May-86
21 Shri Ganpat Singh Bhandari 09-May-86 14-Aug-87
22 Shri P.C. Jain 19-Aug-87 25-Jun-88
23 Shri R.C. Sood 25-Jun-88 14-Jul-88
24 Shri S.R. Bhansali 14-Jul-88 21-Dec-89
25 Shri J.P. Bansal 02-Jan-90 02-Jan-91
26 Shri Amar Singh Godara 23-Jan-91 24-Jan-92
27 Shri Sunil Kumar Garg 24-Jan-92 30-Jul-92
28 Shri Amresh Kumar Singh 21-Sep-92 21-Jun-93
29 Shri Pramod Kumar Tiwari 21-Jun-93 04-Jun-94
30 Shri Ramesh Chandra Sood 06-Jun-94 27-Oct-94
31 Shri D.C. Dalela 02-Nov-94 24-Nov-94
32 Shri Ramesh Chandra Sood 25-Nov-94 25-Jan-95
33 Shri D.C. Dalela 25-Jan-95 21-Jul-95
34 Shri Amar Singh Godara 31-Aug-95 05-Apr-96
35 Shri Jagpal Singh 24-Apr-96 03-Jan-97
36 Shri K.L. Chandok 04-Jan-97 22-Jan-00
37 Shri Manak Mohta 17-Aug-00 10-May-03
38 Shri Suresh Chand Singhal 17-May-03 01-Feb-05
39 Shri P.K. Bhatia 15-Apr-05 30-Jun-06
40 Shri Aaskaran Prajapat 06-Jul-06 14-Dec-07
41 Shri K.S. Choudhary 15-Dec-07 11-Apr-08
42 Shri R.K. Jain 23-May-08 04-Aug-08
43 Shri S.C. Kshotriya 04-Aug-08 31-Jul-09
44 Shri A.K. Tyagi 06-Aug-09 23-Oct-09
45 Smt. Nisha Gupta 23-Oct-09 03-Jan-11
LIST OF FORMER DISTRICT JUDGES, JAIPUR METROPOLITAN
S. No. Name of Presiding Officer Tenure
From To
1 Smt. Nisha Gupta 04-Jan-11 27-Apr-11
2 Shri Kapil Bhargava 14-May-11 31-Jul-12
3 Shri Mahendra Maheshwari 13-Aug-12 19-Jan-13
4 Ms. Neerja 31-Jan-13 30-Sep-13
5 Shri Deepak Maheshwari 07-Oct-13 27-Oct-14
6 Shri Dinesh Chandra Somani 27-Oct-14 07-Apr-16
7 Shri Anil Kumar Gupta 18-Apr-16 30-June-2017
8 Shri Hemant Kumar Jain 02-Aug-2017 10-April-2018
9 Shri Ashok Kumar Vyas 11-April-2018 29-Sept-2018
10 Shri Surendra Kumar Jain 15-Oct-2018 29-Feb-2020