Civil Court, Lakhisarai
DISTRICT COURT LAKHISARAI

Former District Judges

Sl. No. Name From To
1. Sri Ram Shrestha Rai 20-09-2014 05-12-2015
2. Sri Madan Kishore Kaushik 21-01-2016 05-07-2019
3. Sri Chandra Prakash Singh 19-07-2019 31-05-2021