District Court, Sirmaur

Former Judges

FORMER DISTRICT AND SESSIONS JUDGE (SOLAN & SIRMAUR
DISTRICTS)
Sr.
No.
1.
Name of Officers From To  
Shri A. L. Soni 01-9-1972 03-5-1973  
2. Shri N. S. Shandil 16-5-1973 03-1-1974  
3. Shri Onkar Nath 07-1-1974 07-8-1976  
4. Shri H. D. Kainthla 07-8-1976 28-2-1978  
5. Shri C. S. Sotha 14-4-1978 09-6-1980  
6. Shri H. D. Kainthla 09-6-1980 30-11-1981  
7. Shri A. L. Vaidya 01-2-1982 16-5-1982  
8. Shri D. P. Sood 31-5-1982 03-9-1984  
9. Shri A. L. Vaidya 03-9-1984 31-5-1987  
10. Shri O. P. Sharma 01-6-1987 15-3-1989  
11. Shri Janeshwar Goyal 28-3-1989 23-11-1989  
FORMER DISTRICT & SESSIONS JUDGE (SIRMAUR AT NAHAN)FORMER DISTRICT & SESSIONS JUDGE (SIRMAUR AT NAHAN)
Sr.
No.
Name of Officers From To  
1. Shri J. S. Dhaliwal 15-12-1989 11-11-1992  
2. Shri Surjeet Singh 23-11-1992 30-3-1995  
3. Shri M. S. Mandyal 21-3-1995 23-9-1995  
4. Shri Janeshwar Goyal 23-9-1995 05-5-1997  
5. Shri Rameshwar Sharma 08-5-1997 25-5-1999  
6. Shri Janeshwar Goyal 19-7-1999 31-3-2001  
7. Shri J. L. Gupta 09-4-2001 17-8-2002  
8. Shri M. R. Chaudhary 02-9-2002 07-11-2002  
9. Shri L. N. Sharma 25-11-2002 02-4-2004  
10. Shri M. D. Sharma 12-4-2004 28-2-2006  
11. Shri K. L. Sharma 06-3-2006 11-4-2008  
12. Shri V. K. Gupta 22-4-2008 30-9-2010  
13. Shri Sureshwar Thakur 08-10-2010 30-7-2012  
14. Shri R.K. Verma 08-8-2012 24-4-2014  
15. Shri Baldev Singh 26-4-2014 29-9-2014  
16. Shri J.K Sharma 01-10-2014 30-4-2016  
17 Shri P.S. Samyal 06-6-2016 05-11-2016  
18 Shri Padam Singh Thakur 16-11-2016 31-7-2017  
19 Shri. S.C Kainthla 11-8-2017 01-12-2018  
20 Shri. Davinder Kumar 03-12-2018 05-8-2021  
FORMER ADDITIONAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE, SIRMAUR AT
NAHAN
Sr
No.
Name of Officers From TO  
1. Shri Maharaj Singh 16-6-1982 27-9-1983  
2. Shri L. R. Sharma 14-6-1984 21-1-1988  
3. Shri Janeshwar Goyal 23-1-1988 12-7-1988  
4. Shri V. K. Ahuja 23-1-1989 20-1-1990  
5. Shri R. S. Negi 05-3-1990 23-4-1992  
6. Shri V. K. Sharma 01-5-1991    
7. Shri B. D. Sharma 29-3-1993 17-8-1994  
8. Shri S. S. Thakur At Solan 30-8-1994 12-1-1995  
9. Shri S. K. Chaudhary 28-4-1995 19-7-1995  
10. Shri J. L. Gupta 08-8-1995 07-8-1996  
11. Shri D. D. Sharma 12-8-1996 09-6-1997  
12. Shri M. D. Sharma 23-10-1997 01-9-1999  
13. Shri G. R. Sharma 22-6-2000 17-7-2000  
14. Shri P. C. Sharma 31-7-2000 03-10-2000  
15. Shri S. S. Sen 29-6-2001 17-5-2004  
16. Shri S. K. Kukreja 18-5-2004 24-10-2005  
17. Shri A. S. Jaswal 12-8-2006 19-3-2007  
18. Shri S. C. Kainthla 01-6-2007 15-6-2009  
19. Shri Arvind Malhotra 23-10-2010 04-11-2010  
20. Shri Rattan Singh Thakur 29-10-2011 30-4-2013  
21 Shri Bahadur Singh 13-5-2013 20-5-2014  
22 Shri Rajinder Kumar Sharma 22-5-2014 26-9-2014  
23 Shri Bhuvnesh Awasthi 30-9-2014 05-11-2016  
24 Shri Hans Raj 08-11-2016 27-12-2018  
25 Shri Jaswant Singh Thakur 28-12-2018 02-8-2021  
FORMER SENIOR CIVIL JUDGES -CUM-CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE,
NAHAN, H.P.
Sr.
No.
Name of Officers From To  
1. Thakur Roop Singh 01-4-1968 06-4-1970  
2. Shri A. N. BhoilShri 07-4-1970 11-1-1971  
3. Shri C. S. Sotha 21-1-1971 22-6-1971  
4. Kanwer Shamsher Singh 23-6-1971 21-3-1972  
5. Shri V. P. Bhatnagar 24-5-1972 07-2-1973  
6. Shri Surinder Prakash 07-2-1973 11-4-1973  
7. Thakur Roop Singh 12-4-1973 15-4-1975  
8. Shri M. R. Verma 16-4-1975 03-1-1976  
9. Shri D. D. Sharma 04-1-1976 10-5-1977  
10. Shri R. K. Gupta 15-6-1977 03-11-1977  
11. Shri Raja Ram 04-11-1977 27-12-1978  
12. Shri A. L. Vaidya 09-5-1979 03-11-1980  
13. Shri Rameshwar 29-12-1980 02-6-1982  
14. Shri G. R. Sharma 07-6-1982 02-5-1983  
15. Shri B. S. Chauhan 13-5-1983 13-8-1983  
16. Smt. Kiran Aggarwal 13-9-1983 31-5-1987  
17. Shri B. D. Sharma 01-6-1987 31-7-1989  
18. Shri J. L. Gupta 01-8-1989 17-5-1992  
19. Shri K. C. Negi 18-5-1992 28-9-1993  
20. Shri V. K. Gupta 22-9-1993 08-8-1995  
21. Shri S. S. Sen 11-8-1997 09-6-1997  
22. Shri George 09-6-1997 14-6-1999  
23. Shri Pritam Singh 21-6-1999 02-5-2003  
24. Shri Bhim Chand 05-5-2003 20-12-2003  
25. Shri T. S. Kaisth 14-1-2004 01-5-2006  
26. Shri R.K. Sharma 04-5-2006 03.08.2009  
27. Shri Rakesh Kainthla 06.08.2009 10.11.2009  
28. Shri Rakesh Kainthla 06.08.2009 10.11.2009  
29. Shri Davinder Kumar 18.11.2009 06.06.2012  
30. Shri Hans Raj 15.06.2012 24.04.2014  
31. Shri Vivek Sharma 25-4-2014 02-5-2016  
32. DR. Abira Basu 09-5-2016 27-12-2018  
33. Shri Partap Singh Thakur 28-12-2018 04-8-2021  
34. DR. Abira Basu 06-8-2021 26-11-2021  
FORMER CIVIL JUDGE-CUM-JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS, NAHAN.
         
Sr.
No.
Name of Officers From To  
1. Shri K. C. Negi 28-8-1974 15-5-1976  
2. Shri Inder Ram 29-7-1976 13-5-1977  
3. Shri B. D. Sharma 15-6-1977 18-5-1978  
4. Shri V. K. Gupta 23-5-1978 10-4-1980  
5. Shri M. D. Sharma 11-5-1980 25-5-1982  
6. Shri B. D. Sharma 26-5-1982 25-10-1982  
7. Shri R. K. Mittal 26-10-1982 18-6-1984  
8. Shri Pritam Singh 22-6-1984 19-1-1987  
9. Shri Jai Narayan 30-1-1987 07-12-1988  
10. Shri R. K. Sharma 03-10-1990 15-3-1993  
11. Shri K. L. Sharma 29-3-1993 08-5-1995  
12. Shri A. K. Sharma 18-7-1996 09-6-1997  
13. Shri M. K. Bansal 17-6-1997 26-9-2000  
14. Shri Ranjeet Singh 20-9-2002 02-5-2003  
15. Shri H. S. Verma 04-3-2004 01-5-2006  
16. Smt Aparna Sharma 15.05.2006 03.08.2009  
17. Shri Pratap Singh Thakur 04-8-2009 04-7-2012  
18. Smt. Neha Kaisth 12-7-2012 01-10-2014  
19. Ms. Manisha Goyal 01-10-2014 10-3-2018  
20. Ms. Geetika Kapila 12-3-2018 04-8-2021  
FORMER SENIOR CIVIL JUDGES-CUM-ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL
MAGISTRATE, COURT NO. -1, PAONTA SAHIB
Sr.
No.
Name of Officers From To  
1. Sh. Rajeev Sood 18-4-2007 28-11-2008  
2. Sh. Ajay Mehta 18-12-2008 18-10-2010  
3. Sh. Jaswant Singh 29-11-2010 27-3-2012  
4. Dr. Parvinder Singh Arora 16-7-2012 24-8-2013  
5. Sh. Kapil Sharma 29-8-2013 26-4-2014  
6. Dr. Parvinder Singh Arora 26-4-2014 14-11-2016  
7. Sh. Vivek Khanal 28-11-2016 27-12-2018  
8. Ms. Vijay Lakshmi 29-12-2018 06-8-2021  
FORMER CIVIL JUDGE -CUM- JUDICIAL MAGISTRATE
FIRST CLASS, COURT NO- 2, PAONTA SAHIB
Sr.
No.
Name of Officers From To  
1. Sh. Jai Narayan 15.12.1988 10.15.1989  
2. Sh. A.C. Thalwal 29.05.1989 01.09.1989  
3. Sh. R.K Sharma 07.09.1989 15.03.1993  
4. Sh. Rajeev Bhardwaj 16.03.1993 17.12.1994  
5. Sh. A.K. Sharma 20.06.1997 16.04.2001  
6. Sh. Krishan Kumar 27.04.2001 02.08.2003  
7. Sh. Hans RajSh. 16.08.2003 01.03.2004  
8. Sh. Avnish Chander 01.03.2004 15.06.2005  
9. Sh. PankajSh. Pankaj 16.06.2005 02.05.2006  
10. Sh. Ramnik Sharma 30.08.2006 16.04.2007  
11. Ms. Sheetal Sharma 23.04.2007 15.05.2010  
12. Sh. Hoshiar Singh Verma 28.05.2010 15.05.2013  
13. Sh. Kapil Sharma 28.04.2014 30.05.2015  
14. Ms. Shahnaz Ansari 01.06.2015 11.01.2017  
15. Sh. Aslam Beg 31.01.2017 03.12.2018  
16. Sh. Vishal Sheokand 31.12.2018 24.08.2020  
FORMER CIVIL JUDGE -CUM- JUDICIAL MAGISTRATE FIRST
CLASS, RAJGARH
Sr.
No.
Name of Officers From To  
1. Sh. R.K. Mittal 23-6-1994 02-2-1995  
2. Sh. D.S Khanal 02.01.1987 13.07.1988  
3. Sh. R.K Verma 09-12-1988 19-4-1989  
4. Sh. Rakesh Kainthla 20-7-1996 07-6-1999  
5. Sh. Yashwant Singh 08-6-1999 03-5-2003  
6. Sh. Bahadur Singh 05-5-2003 02-5-2006  
7. Smt. Jyotsna S. Dhdwal 05-5-2006 04-8-2009  
8. Sh. Aneesh Garg 06-8-2009 31-3-2011  
9. Sh. Vivek Khanal 06-4-2011 31-12-2013  
10. Sh. Anil Sharma 07-01-32014 24-4-2014  
11. Sh. Sidharth Sarpal 28-4-2014 12-1-2016  
12. Miss Madhvi Singh 16-1-2016 28-12-2018  
13. Sh. Nav Kamal 26-12-2018 05-8-2021  
FORMER CIVIL JUDGE -CUM- JUDICIAL MAGISTRATE
FIRST CLASS, SHILLAI
Sr. No. Name of Officers From To  
1. Sh. Tarun Walia 09-4-2019 31-7-2021  
2. Sh. Kuldeep Sharma 13-8-2021 30-3-2022