DISTRICT COURTS HAMIRPUR

Former Judges


FORMER DISTRICT AND SESSIONS JUDGE

Sr. No.

Name

From

To

1.

Shri S.S. Ahuja

01-01-1985

08-07-1988

2.

Shri R.L. Sharma

14-07-1988

16-11-1989

3.

Shri Janeshwar Goyal

04-12-1989

15-05-1992

4.

Shri B.S. Chauhan

25-05-1992

12-11-1992

5.

Shri Janeshwar Goyal

23-11-1992

17-08-1994

6.

Shri O.P. Sharma

28-08-1994

22-03-1995

7.

Shri S. S. Thakur

23-03-1995

16-09-1995

8.

Mrs. Kiran Agarwal

25-09-1995

04-04-1997

9.

Shri V.K. Sharma

08-05-1997

20-06-1999

10.

Shri O.P. Sharma

14-06-1999

06-01-2000

11.

Shri M. R. Chaudhary

14-01-2000

27-07-2000

12.

Shri G.R. Sharma

27-07-2000

11-07-2001

13.

Shri Dharam Chand Chaudhary

14-08-2001

29-03-2004

14.

Shri T.N. Vaidya

12-04-2004

01-06-2005

15.

Shri Shamsher Singh

03-06-2005

26-04-2006

16.

Shri B.R. Chandel

27-04-2006

09-12-2006

17.

Shri V.K. Sharma

01-01-2007

10-04-2008

18.

Shri R.L.Raggu

25-04-2008

31-03-2011

19.

Shri R.L.Azad

28-04-2011

31-01-2012

20.

Shri C.L. Kochhar

01-02-2012

21-05-2014

21.

Shri Rattan Singh Thakur

22-05-2014

30-04-2016

22.

Shri Bhupesh Sharma

07-05-2016

31-07-2017

23.

Shri Padam Singh

16-08-2017

22-12-2018

24.

Shri Rakesh Kainthla

29-12-2018

05-08-2021

25.

Shri J. K. Sharma

11-08-2021

05-03-2022

       

 


FORMER ADDITIONAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE

Sr. No.

Name

From

To

1.

2.

Shri Bhupesh Sharma

Shri Ajay Mehta

31-03-2013

28-04-2014

26-04-2014

22-12-2018

   3. Shri Naresh Kumar 27-12-2018 29-11-2021


 


FORMER JUDGES FAST TRACK COURT

Sr. No.

Name

From

To

1.

Shri S.L. Sharma

03-11-2003

27-04-2006

2.

Shri A.C. Thalwal

28-04-2006

30-09-2008

3.

Shri Rattan Singh

12-12-2008

20-10-2011

4.

Shri Bhupesh Sharma

27-03-2012

31-03-2013


 


FORMER CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

Sr. No.

Name

From

To

1.

Shri Janeshwar Goyal

21-01-1976

01-11-1977

2.

Shri R.K. Gupta

14-11-1977

16-01-1979

3.

Shri V.K. Ahuja

17-01-1979

09-04-1980

4.

Shri O.P.Sharma

30-04-1980

08-04-1981

5.

Mrs. Kiran Aggarwal

09-04-1981

10-09-1984

6.

Shri Shamsher Singh

11-09-1984

20-05-1987

7.

Shri K.C. Negi

01-06-1987

20-03-1989

8.

Shri P.D. Goyal

01-08-1989

05-05-1992

9.

Shri J.L. Gupta

25-05-1992

02-08-1995

10.

Shri A.C. Thalwal

16-08-1995

09-01-1996

11.

Shri Ravinder Parkash

29-01-1996

06-06-1996

12.

Shri R.K. Mittal

27-06-1996

13-06-1997

13.

Shri J.S. Mahantan

23-06-1997

28-09-2000

14.

Shri K.S. Chandel

29-09-2000

16-04-2001

15.

Shri K.L. Sharma

26-04-2001

29-11-2002

16.

Shri S.C. Kainthla

20-12-2002

17-09-2003

17.

Shri S.L. Sharma

29-09-2003

23-12-2003

18.

Shri Purender Vaidya

24-01-2004

01-05-2006

19.

Shri Rakesh Kainthla

04-05-2006

05-08-2009

20.

Shri. P.P.Ranta

30-10-2009

04-06-2012

21.

Shri. Barinder Thakur

21-06-2012

24-04-2014

22.

Shri. Avinash Chander

26-04-2014

03-10-2015

23.

Shri Krishan Kumar

09-10-2015

05-05-2016

24.

Shri Abhay Mandiyal

07-05-2016

26-12-2018

25.

Smt. Kanta Verma

29-12-2018

01-12-2021

       


 


FORMER ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE (COURT NO. I)

Sr. No.

Name of Officers

From

To

1.

Shri R.K. Kaushal

29-04-1991

30-07-1994

2.

Shri Pritam singh

23-08-1994

12-08-1996

3.

Shri K.S. Chandel

24-06-1997

30-09-2000

4.

Shri. Hans Raj

11-12-2000

16-04-2001

5.

Shri R.K. Sharma

17-04-2001

15-03-2004

6.

Shri Naresh Thakur

15-03-2004

06-06-2005

7.

Shri Rajesh Chauhan

20-06-2005

16-04-2007

8.

Shri Padam Singh

23-04-2007

16-02-2009

9.

Smt. Aparna Sharma

06-08-2009

07-03-2010

10.

Dr. Abira Basu

07-06-2010

09-07-2010

11.

Sh. Sidharth Sarpal

29-07-2010

06-07-2012

12.

Dr. Abira Basu

13-07-2012

01-05-2013

13.

Smt. Parveen Chauhan

20-05-2013

24-04-2014

14.

Smt. Gurmeet Kaur

26-04-2014

03-05-2016

15.

Shri Vikrant Kaundal

07-05-2016

21-12-2018

16.

Ms. Neha Dahiya

28-12-2018

05-08-2021


 


FORMER CIVIL JUDGE (Jr. Divn.) -cum- JUDICIAL MAGISTRATE (COURT NO. II)

Sr. No.

Name

From

To

1.

Shri J.S.Mahantan

25-10-1982

01-09-1984

2.

Shri C.L. Kocchar

11-09-1984

20-05-1987

3.

Shri A.S. Jaswal

01-06-1987

18-04-1991

4.

Shri Manoj Kumar Bansal

29-04-0991

05-09-1994

5.

Shri B.L.Soni

17-10-1994

17-05-1995

6.

Shri Yogesh Jaswal

08-07-1996

03-06-1999

7.

Shri Hans Raj

03-06-1999

10-12-2000

8.

Smt. Aparna Sharma

11-12-2000

08-03-2004

9.

Smt. Kanta Verma

15-03-2004

06-06-2005

10.

Smt. Praveen Chauhan

20-06-2005

16-04-2007

11.

Smt. Anuja Sood

23-04-2007

04-08-2009

12.

Dr. Abira Basu

05-04-2010

07-06-2010

13.

Surya Parkash

09-08-2010

06-07-2012

14.

Smt. Divya Jyoti Patyal

07-11-2012

13-05-2013

15.

Shri. Nikhil Aggarwal

20-05-2013

24-04-2014

16.

Ms. Monika Sombal

24-04-2014

05-05-2016

17.

Ms. Anshu Chaudhary

02-01-2017

28-12-2018

18.

Ms. Shikha Lakhanpal

28-12-2018

04-12-2021

       


 


FORMER CIVIL JUDGE (Jr. Divn.) -CUM- JUDICIAL MAGISTRATE (COURT NO. III)

Sr. No.

Name

From

To

1.

Shri Anil Kumar Sharma

03-08-2004

09-04-2007

2.

Shri Vivek Khanal

23-04-2007

17-05-2010

3.

Mrs. Divya Jyoti

17-07-2010

07-11-2012

4.

Sh. Hakikat Dhanda

07-11-2012

06-05-2013

5.

Smt. Monika Sombal

26-08-2013

24-04-2014

6.

Shri. Vikas Gupta

24-04-2014

14-07-2015

7.

Shri. Nishant Verma

31-07-2015

05-11-2016

8.

Smt. Anshu Chaudhary

11-11-2016

02-01-2017

9.

Shri Gaurav Chaudhary

02-01-2017

28-12-2018

10.

Ms. Anshu Chaudhary

28-12-2018

05-08-2021


 


FORMER CIVIL JUDGE (Jr. Divn.) -CUM- JUDICIAL MAGISTRATE (COURT NO. IV)

Sr. No.

Name

From

To

1.

Shri. Surya Prakash

04-05-2009

09-08-2010

2.

Shri. Hakikat Dhanda

10-01-2011

07-11-2012

3.

Ms. Monika Sombal

07-11-2012

06-05-2013

4.

Shri. Vikas Gupta

27-08-2013

24-04-2014

5.

Shri. Ajay Kumar

24-04-2014

15-07-2015

6.

Ms. Deepali Gambhir

24-07-2015

05-11-2016

7.

Shri. Gaurav Chaudhary

11-11-2016

02-01-2017

8.

Shri. Parth Jain

02-01-2017

20-12-2018

9.

Shri Gaurav Chaudhary

28-12-2018

05-08-2021


 

 


****************************************************************************

FORMER CIVIL JUDGE (Sr. Divn.) -CUM- JUDICIAL MAGISTRATE, COURT NADAUN


Sr. No.

Name

From

To

1.

Sh. R.K.Sharma

04-11-2003

09-03-2004

2.

Ms. Anuja Sood

10-03-2004

16-04-2007

3.

Sh. Hoshiar Singh Verma

23-04-2007

14-05-2010

4.

Sh. Aman Sood

17-05-2010

01-02-2013

5.

Sh. Hitender Kumar

10-05-2013

05-01-2017

6.

Sh. Subhash Chander Bhaseen

16-01-2017

31-08-2020

7.

Smt. Kanika Chawla

31-08-2019

07-12-2021

       


 

****************************************************************************

 FORMER CIVIL JUDGE (Jr. Divn.) -CUM- ACJM/JUDICIAL MAGISTRATE, COURT BARSAR

 


Sr. No.

Name

From

To

1.

Sh. Rajan Gupta

11-06-1999

23-04-2003

2.

Sh. C.L.Kochhar

05-05-2003

15-09-2003

3.

Sh. Ajay Mehta

09-10-2003

04.03.2004

4.

Sh. Gaurav Mahajan

08-03-2004

16-04-2007

5.

Sh. Rajinder Kumar

23-04-2007

10-05-2010

6.

Sh. Parvinder Singh Arora

17-05-2010

07-07-2012

7.

Sh. Hitender Kumar

16-07-2012

09-05-2013

8.

Sh. Vikrant Kaundal

20-05-2013

08-01-2016

9.

Sh. Ashok Kumar

16-01-2016

05-11-2016

10.

Sh. Nishant Verma

05-11-2016

21-06-2019

11.

Smt. Monika Sombal

01-07-2019

07-12-2021

       


 

 

 

Latest Announcements