DISTRICT COURTS HAMIRPUR

Former Judges (Taluka)

 

FORMER CIVIL JUDGE (Sr. Divn.) -CUM- JUDICIAL MAGISTRATE, COURT NADAUN

Sr. No.

Name

From

To

1

Sh. R.K.Sharma

04-11-2003

09-03-2004

2

Ms. Anuja Sood

10-03-2004

16-04-2007

3

Sh. Hoshiar Singh Verma

23-04-2007

14-05-2010

4

Sh. Aman Sood

17-05-2010

01-02-2013

5

Sh. Hitender Kumar

10-05-2013

05-01-2017

6

Sh. Subhash Chander Bhaseen

16-01-2017

onward

 

FORMER CIVIL JUDGE (Jr. Divn.) -CUM- ACJM/JUDICIAL MAGISTRATE, COURT BARSAR

 

Sr. No.

Name

From

To

1

Sh. Rajan Gupta

11-06-1999

23-04-2003

2

Sh. C.L.Kochhar

05-05-2003

15-09-2003

3

Sh. Ajay Mehta

09-10-2003

04.03.2004

4

Sh. Gaurav Mahajan

08-03-2004

16-04-2007

5

Sh. Rajinder Kumar

23-04-2007

10-05-2010

6

Sh. Parvinder Singh Arora

17-05-2010

07-07-2012

7

Sh. Hitender Kumar

16-07-2012

09-05-2013

8

Sh. Vikrant Kaundal

20-05-2013

08-01-2016

9

Sh. Ashok Kumar

16-01-2016

05-11-2016

10

Sh. Nishant Verma

05-11-2011

onward