NAGPUR DISTRICT COURT

Recruitement

S.No. Title Attachment
1 शुध्दिपत्रक 2 - जिल्हा व सत्र न्यायालय नागपूर, यांच्या आस्थापनेवरील सफाईगार पदाकरीता 10(दहा) उमेदवारांची निवड सूची आणि 05(पाच) उमेदवारांची प्रतिक्षा सूची तयार करण्यासाठी आॅफलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहे PDF icon Shuddhipatrak.pdf
2 शुध्दिपत्रक - जिल्हा व सत्र न्यायालय नागपूर, यांच्या आस्थापनेवरील सफाईगार पदाकरीता 10(दहा) उमेदवारांची निवड सूची आणि 05(पाच) उमेदवारांची प्रतिक्षा सूची तयार करण्यासाठी आॅफलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहे PDF icon shudhipatra.pdf
3 जिल्हा व सत्र न्यायालय नागपूर, यांच्या आस्थापनेवरील सफाईगार पदाकरीता 10(दहा) उमेदवारांची निवड सूची आणि 05(पाच) उमेदवारांची प्रतिक्षा सूची तयार करण्यासाठी आॅफलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहे PDF icon Final Advertisemnt.pdf
4 Approved Select/ Wait list for the Post of Peon/ Hamal PDF icon Peon List0001-ilovepdf-compressed.pdf
5 Select / Wait List for the Post of Junior Clerk PDF icon NagpurJrClerk.pdf
6 List of Selected Candidates for the Post of Stenographer (Lower Grade) PDF icon Steno794.pdf
7 LIST OF ELIGIBLE CANDIDATES FOR INTERVIEW FOR THE POST OF STENOGRAPHER PDF icon STENO.pdf
8 Result of Marathi Typing Test for the post of Stenographer ( L.G.), English Typing Test held on 05-08-2018 is scheduled at 12.45 p.m PDF icon Result of Marathi Typing Test.pdf
9 List of Eligible Candidates for the Post of Stenographer (L.G) for local language Marathi typing test Scheduled to be held on 05-08-2018 PDF icon list270.pdf
10 List of the candidates eligible for interview for the post Junior Clerk PDF icon 26-07-2018 result.pdf

Latest Announcements