WASHIM DISTRICT COURT

Circulars Notices

S.No. Title Attachment Upload Date
1 New SOP of District Court Washim PDF icon District Court order .pdf 21/05/2021
2 मा. न्यायीक अधिकारी यांचे संदर्भातील जिल्हा न्यायालय, वाशिम याचे आदेश क्रमांक १०५ /२०२१ दिनांक १७ एप्रिल २०२१ PDF icon District Court Order No 105 of 2021.pdf 17/04/2021
3 USER MANUAL FOR V.C. PDF icon USER MANUAL FOR VIDYO .pdf 20/04/2020
4 व्हिडीओ कॉन्फरसिंग सुविधा परिपत्रक PDF icon Circulars.pdf 05/04/2020
5 कोरोना संदर्भातील जिल्हा न्यायालयाचे परिपत्रक PDF icon New order 7.pdf 23/03/2020
6 Circular for Judges 17/07/2014