WASHIM DISTRICT COURT

Recruitement

S.No. Title Attachment
1 सफाईगार पदासाठी भरती प्रक्रिया PDF icon सफाईगार प.pdf
2 सफाईगार पदासाठी भरती प्रक्रिया PDF icon सफाईगार प.pdf
3 सफाईगार पदासाठीची जाहिरात व अर्ज PDF icon सफाईगार पदाची जाहीरात .pdf
4 Test PDF icon test.pdf
5 Willingness Notice PDF icon Willingness Notice.pdf
6 शिपाई पदासाठी निवड/ प्रतिक्षा उमेदवारांची यादी PDF icon Peon list 02.pdf
7 कनिष्ठ लिपीक पदावर निवड झालेल्या उमेदवरांची यादी PDF icon JrClerk list.pdf
8 लघुलेखक यांची निवड यादी PDF icon Steno List.pdf
9 लघुलेखक नि.श्रे. पदाकरिता दि. मुलाखतीस पात्र असलेल्या उमेदवारां करीता सुचना PDF icon लघुलेखक पदाकरिता मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांकरिता सुचना.pdf
10 लघुलेखक नि.श्रे. पदाकरिता मुलाखतीस पात्र असलेल्या उमेदवारांची यादी PDF icon Steno List.pdf
11 शिपाई पदाच्या मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी PDF icon शिपाई पदाचे मुलाखतीस पात्र् उमेदवारांची यादी .pdf
12 कनिष्ठ लिपीक पदाच्या मुलाखतीस पात्र उमेदवारांकरीता सुचना PDF icon कनिष्ठ लिपीक पदाच्या मुलाखतीकरीता सुचाना .pdf
13 कनिष्ठ लिपीक पदाच्या मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी PDF icon कनिष्ठ लिपीक पदाच्या मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी .pdf
14 लघुलेखन परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची यादी PDF icon list of steno for marathi typing.pdf
15 Extension of Wait list PDF icon select wait list .pdf