Jaisalmer Fort
District & Session Court Jaisalmer
GadiSar Lake
District & Session Court Jaisalmer

Former District Judges

District & Sessions Judge

S.No

Name

From

To

1

Sh. Shankar Lal Jain

01.07.1991

29.11.1991

2

Sh. Mangal Chand Tailor

03.12.1991

14.09.1994

3

Sh. H. R. Pooniya

01.10.1994

28.05.1996

4

Sh. B. P. Gupta

28.05.1996

26.10.1996

5

Sh. B. S. Chandrawat

26.10.1996

13.06.1997

6

Sh. Sampat Raj Sharma

30.06.1997

01.08.1997

7

Sh. S. N ojha

30.08.1997

30.09.2001

8

Sh. Liladhar Swami

13.11.2001

17.09.2002

9

Sh. RamChandra Sargara

26.10.2002

05.12.2002

10

Sh. P L Hissaria

08.01.2003

22.12.2003

11

Sh. M D Vaishnav

22.12.2003

04.03.2004

12

Sh. Atul Kumar Jain

07.06.2004

03.09.2004

13

Sh. N. K. Jain

16.11.2004

02.05.2006

14

Sh B. M gupta

25.05.2006

18.04.2007

15

Sh. K L Mathur

18.04.2007

02.01.2008

16

Sh. S R Meghwanshi

07.01.2008

31.07.2008

17

Sh. Yaspal singh

14.08.2008

08.10.2009

18

Sh. Nathulal Champawat

09.10.2009

24.04.2010

19

Sh. Jamna Das Thanvi

05.05.2010

07.06.2011

20

Sh. P S Hada

18.06.2011

09.08.2012

21

Sh. Chhagan Lal Gupta

27.08.2012

04.01.2013

22

Sh. Gordhan Lal Meena

05.01.2013

08.05.2014

23 Sh. Om Prakash Sinwar 23.05.2014 01.09.2015
24 Sh. Narsingh Das Vyas 04.09.2015 03.08.2016
25 Sh. Gajanand Sharma 19.08.2016 27.03.2017
26 Sh. Madan Lal Bhati 27.03.2017 13.04.2018
27

Sh. Ashutosh Kumar Mishra

10.05.2018 17.06.2020