District & Sessions Court Jodhpur Metropolitan
District & Sessions Court Jodhpur Metropolitan
District & Sessions Court Jodhpur Metropolitan
District & Sessions Court Jodhpur Metropolitan

Former District Judges

DISTRICT & SESSIONS COURT, JODHPUR

 

S.No.

NAME OF OFFICER

FROM

TO

1

Sh. Amar Singh Rathore

 

 

2

Sh. P.N. Singhal

 

 

3

Sh. Roshan Lal Mehta

 

 

4

Sh. Amar Singh Rajvi

 

 

5

Sh. Lehar Singh Mehta

 

28.02.1967

6

Sh. D.C. Sharma

08.04.1967

05.07.1967

7

Sh. Kalyan Dutt Sharma

28.08.1967

24.04.1972

8

Sh .Brij Bihari Saxena

06.05.1972

08.03.1973

9

Sh.S.N. Didwania

08.03.1973

05.04.1974

10

Sh. Mohabbat Singh

25.04.1974

31.12.1974

11

Sh. Milap Chand Jain

29.02.1975

09.06.1978

12

Ms. Kanta Bhatnagar

17.07.1978

23.09.1978

13

Sh. R.P. Saxena

11.11.1978

25.05.1979

14

Sh. S.S. Vyas

04.06.1979

15.06.1981

15

Sh. Govind Lal Sharma

15.06.1981

02.07.1982

16

Sh. Girdhar Lal Acharya

06.07.1982

22.12.1983

17

Sh. Pramod Kr. Tiwari

23.12.1983

28.04.1984

18

Sh. Milap Chand Jain

04.08.1984

13.06.1985

19

Sh. C.S. Goyal

06.07.1985

20.05.1986

20

Sh. R.S. Verma

20.06.1986

25.12.1987

21

Sh. S.L. Jain

06.02.1988

25.06.1988

22

Sh. Prem Chand Goyal

25.06.1988

24.11.1990

23

Sh. Nag Raj Mehta

07.12.1990

19.01.1991

24

Sh. Arvind Kr. Mishra

02.02.1991

22.07.1991

25

Sh. O.P. Vishnoi

22.07.1991

01.02.1994

26

Sh. R.C. Sood

02.02.1994

04.06.1994

27

Sh. S.C. Mittal-I

06.06.1994

06.04.1996

28

Sh. D.N. Joshi

24.04.1996

19.01.2000

29

Sh. F.C. Bansal

08.02.2000

05.02.2002

30

Sh. Ashok Kapoor

29.04.2002

05.03.2003

31

Sh. Manak Mohta

17.05.2003

01.02.2005

32

Sh. Guman Singh

02.05.2005

13.02.2006

33

Sh. G.S. Surana

02.03.2006

17.05.2007

34

Sh. Kamal Raj Singhvi

27.06.2007

31.10.2008

35

Sh. K.S. Bhatnagar

20.11.2008

19.05.2010

36

Sh. Mahendra Maheshwari

24.05.2010

03.01.2011

37

Sh. Mahendra Maheshwari

04.01.2011

19.07.2011

38

Sh. Banwari Lal Shrama

28.07.2011

19.01.2013

39

Ms. Anuradha Sharma

24.01.2013

 28.02.2014

40 Sh. Satish Kumar Sharma 10.03.2014 15.11.2014
41 Sh. Ram Singh Meena  28.11.2014 11.05.2015
42 Sh.Kailash Chandra Sharma 12.05.2015 31.12.2015
43 Sh. Atul Kumar Chatterjee 07.01.2016 31.12.2017
44 Sh. Devendra Joshi 23.01.2018 13.04.2018
45 Sh. Narsingh Dass Vyas 17.04.2018 30.06.2020

 

Latest Announcements