Jodhpur District Court
Jodhpur District Court Banner
Jodhpur District Court Banner
JODHPUR DISTRICT COURT

Judicial Officers

District & Sessions Judge
   
 
   

SH. BRIJESH PANWAR

DISTRICT & SESSIONS JUDGE, JODHPUR DISTRICT

Presently Posted Judges of Jodhpur District HQ

S.NO.

NAME OF  PRESIDING   OFFICER 

COURT

1

SH. BRIJESH PANWAR (Addl.)          

DISTRICT & SESSIONS JUDGE, JODHPUR DISTRICT

2

SH. ROOP CHAND SUTHAR

SPL. COURT FOR POCSO ACT, 2012 & COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS ACT, 2005, JODHPUR DISTRICT

3

SH. BRIJESH PANWAR

ADDITIONAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE, JODHPUR DISTRICT

4

SH. ANKIT RAMAN

SENIOR CIVIL JUDGE-CUM-CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE, JODHPUR DISTRICT

5

MS. MEGHNA VYAS

CIVIL JUDGE & JUDICIAL MAGISTRATE, JODHPUR DISTRICT

Presently Posted Judges of DLSA, Jodhpur District

S.NO.

NAME OF  PRESIDING   OFFICER 

DESIGNATION

1

SH. SAMRENDRA SINGH SIKHARWAR

SECRETARY, DLSA JODHPUR DISTRICT

Presently Posted Judges of Jodhpur District Taluka Courts

S.NO.

NAME OF  PRESIDING   OFFICER 

COURT

1

 SH. MOHAN LAL SONI

ADDITIONAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE, PHALODI

2

SH. DUDA RAM KHOKER

SENIOR CIVIL JUDGE-CUM-ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE, BILARA

3

SH. RAKESH GORA

SENIOR CIVIL JUDGE-CUM-ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE - 1, PHALODI

4

SH. RAKESH GORA (ADD.)

ADDITIONAL SENIOR CIVIL JUDGE-CUM-ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE - 2, PHALODI

5

SH. PANKAJ SANKHLA (ADD.)

SENIOR CIVIL JUDGE-CUM-ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE, PIPAR CITY

6

SH. RAVI PRAKSH BAKOLIYA

CIVIL JUDGE & JUDICIAL MAGISTRATE, BALESAR

7

SH. LOKESH KUMAR MEENA             

CIVIL JUDGE & JUDICIAL MAGISTRATE, PHALODI

8

SH. SIDHARTH SANDOO

CIVIL JUDGE & JUDICIAL MAGISTRATE, OSIAN

9

SH. PANKAJ SANKHLA

CIVIL JUDGE & JUDICIAL MAGISTRATE, PIPAR CITY

10

SH. SIDHARTH SANDOO (ADD.)

NYAYDHIKARI GRAM NYALAYA, OSIAN

Former District & sessions Judges of Jodhpur District

S.NO.

NAME OF  PRESIDING   OFFICER 

FROM  

TO
1 SH. CHANDRA SHEKHAR AZAD 13/01/2011 06/06/2011
2 MISS ANURADHA SHARMA 06/06/2011 24/01/2013
3 SH. ATUL KUMAR CHATTERJEE 24/01/2013 07/08/2013
4 SH. MANOJ KUMAR VYAS 07/08/2013 14/03/2016
5 SH. BHAGWAN DASS AGARWAL 20/04/2016 30/06/2017
6 SH. RAVINDRA KUMAR JOSHI 15/09/2017 13/04/2018
7 SH. CHANDRA KUMAR SONGARA 17/04/2018 05/03/2020