District & Sessions Court, Udaipur
District & Sessions Court, Udaipur
District & Sessions Court, Udaipur
District & Sessions Court, Udaipur
District & Sessions Court, Udaipur

Judicial Officers

S.N. Court Complex Name Name of Court Name of Judicial Officer
1 Udaipur HQ District & Sessions Court Sh R. P. Soni
2 SC/ST Court Vacant
3 POCSO-1 Court Sh. Bhupendra Kumar Sanadhya
4 POCSO-2 Court Sh. Ashvini Kumar Yadav
5 Commercial Court Smt. Shivani Johri Bhatnagar
6 Family Court- 1 Sh. Ashok Kumar Sharma
7 Family Court- 2 Vacant
8 ACD Court-1 Sh. Puran Kumar Sharma
9 ACD Court-2 Sh. Virendra Kumar Jasuja
10 WAC Court Vacant
11 Labour Court Sh. Shiv Kumar Sharma
12 MACT Court-1 Sh Mahendra Singh Sisodiya
13 MACT Court-2 Vacant
14 ADJ No.1 Court Sh. Chandra Prakash Singh
15 ADJ No.2 Court Smt. Abhilasha Sharma
16 ADJ No.3 Court Sh. Vikram Singh
17 ADJ No.4 Court Ms. Jaimala Panigar
18 ADJ No.5 Court Sh. Madhusudan Mishra
19 District Legal Service Authority Sh. Kuldeep Sutrkar
20 CJM Court Dr. Sharad Kymar Vyas
21 ACJM No.1 Court Sh. Vimal Vyas
22 ACJM No.2 Court Vacant
23 ACJM No.3 Court Smt. Yogita Pareek
24 PCPNDT Court Smt. Akshi Kansal
25 Rent Control Court Sh. Neeraj Gupta
26 CJ & JM North Court Ms. Nistha Pandey
27 CJ & JM South Court Smt. Vandana Sharma
28 ACJ & JM North No.1 Court Mrs. Anjali Singh
29 ACJ & JM North No.2 Court Sh. Shivdan Choudhary
30 ACJ & JM South No.1 Court Vacant
31 ACJ & JM South No.2 Court Smt. Mani Walia
32 Spl JM NI Act No.1 Court Smt. Anuradha Dadhich
33 Spl JM NI Act No.2 Court Sh. Surendra Soni
34 Spl JM NI Act No.3 Court Mrs. Madhu Sharma
35 Spl JM NI Act No.4 Court Smt. Jyoti Puri
36 Spl JM NI Act No.5 Court Sh. Arun Prakash Arya
37 Spl JM NI Act No. 6 Court Ms. Madhvi Goswami
38 Spl JM NI Act No. 7 Court Sh. Kartik Sharma
39 Gram Nyaylya Girva Vacant
40 JJB JJB Sh. Sanjay Kumar Malvia
41 Bhindar CJ & JM Court Sh. Praveen Choudhary
42 Gogunda ACJM Court Vacant
43 CJ & JM Court Sh. Mohit Vyas
44 Kanore ACJM Court Sh. Nukesh Bhagora
45 Kherwara ADJ Court Sh. Sanjay Kumar Meena
46 ACJM Court Smt. Sunita Naswaria
47 CJ & JM Court Mrs. Richa Chayal
48 Gram Nyaylya Kherwara Vacant
49 Kotra CJ & JM Court Vacant
50 Sarada CJ & JM Court Sh. Nagendra meena
51 Salumber ADJ Court Sh. Rakesh Ramawat
52 ACJM Court Sh. Prem Ratan Ojha
53 Mavli ACJM Court Ms. Deepa Sharma
54 CJ & JM Court Smt. Lochan Khidiya
55 Jhadol ACJM Court Vacant
56 Vallabhnagar ACJM Court Sh. Mahendra Kumar Tank