Azadi ka Amrut Mahotsav
Azadi ka Amrut Mahotsav
COVID-19
CHHOTAUDEPUR
FESTIVAL
CHHOTAUDEPUR
DISTRICT COURT CHHOTAUDEPUR
CHHOTAUDEPUR

JUDICIAL OFFICERS

          DISTRICT COURT CHHOTAUDEPUR

SR NO

NAME OF JUDICIAL OFFICER

DESIGNATION

PHOTO

1

MR. P. V. SHRIVASTAV

PRINCIPAL DISTRICT JUDGE, CHHOTAUDEPUR

2

MR. J.T.SHAH

ADDL. DISTRICT JUDGE, BODELI

3

MR.B.D.PATEL

2ND ADDL. DISTRICT JUDGE, CHHOTAUDEPUR

 

 

 

 

CIVIL COURT, CHHOTAUDEPUR

1

MR. R. D. PANDEY

PRINCIPAL SR CIVIL JUDGE, CHHOTAUDEPUR

 

2

MR. T.J.DEVDA

CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE, CHHOTAUDEPUR

3

MR. R.K.TANVAR

ADDL. CIVIL JUDGE, CHHOTAUDEPUR

 

 

 

 

CIVIL COURT ,BODELI

1

MR. B. G. PATEL

PRINCIPAL SR CIVIL JUDGE & A.C.J.M. , BODELI

2

VACANT

ADDL. CIVIL JUDGE, BODELI

 

 

 

 

CIVIL COURT,JETPUR PAVI

1

MR. R.L.GUPTA

PRINCIPAL CIVIL JUDGE, JETPUR-PAVI

 

 

 

 

CIVIL COURT,KAWANT

1

MR.C.M. RATHOD

PRINCIPAL CIVIL JUDGE, KAWANT

 

 

CIVIL COURT,NASWADI

1

MS. D.P.CHHATBAR

PRINCIPAL CIVIL JUDGE, NASWADI

 

 

CIVIL COURT,SANKHEDA

1

MR. H.K.VACHHRAJANI

PRINCIPAL CIVIL JUDGE, SANKHEDA

 

 

DLSA CHHOTAUDEPUR

1

R.P.DEVENDRA

ADDL SR CIVIL JUDGE & I/C SECRETORY, CHHOTAUDEPUR