DISTRICT & SESSIONS COURT, KARAULI
DISTRICT & SESSIONS COURT, KARAULI
DISTRICT & SESSIONS COURT, KARAULI
DISTRICT & SESSIONS COURT, KARAULI
DISTRICT & SESSIONS COURT, KARAULI

Judicial Officers

District & Sessions Judge
 

Sh. Harun

District & Sessions Judge

Karauli

Current Posted Judges of Karauli

 

S.NO. NAME OF COURT OFFICER'S NAME
1 District & Session Judge, Karauli Sh. Harun
2 SC/ ST Special Court, Karauli Sh. Jagmohan Agarawal, In- charge
3 MACT Court, Karauli

Smt. Beena Gupta, In-charge

4 Family Court, Karauli Sh. Jagmohan Agarawal
5 POCSO Court, Karauli Sh. Hemraj Gaur
6 Addl. District & Session Judge, Karauli Smt. Beena Gupta
7 Secretary DLSA , Karauli Sh. Prashant Agarwal 
8 Addl. District & Session Judge No.1, Hindauncity Sh. Sita Ram Meena
9 Addl. District & Session Judge No.2, Hindauncity Sh. Dinesh Kumar Jaluthariya
10 Sr. Civil Judge & CJM, Karauli Smt. Sarita Dhakad 
11 Sr. Civil Judge & ACJM, Karauli  Neetu Bhardwaj
12 Sr. Civil Judge & ACJM, Hindauncity Smt. Shaila Faujdar
13 Sr. Civil Judge & ACJM, Todabhim Sh. Ashutosh Gosinha
14 Civil Judge & JM, Karauli Smt. Bhanupriya Sehra
15 Civil Judge & JM, Hindauncity Sh. Mukesh Kumar Sanvariya 
16 Civil Judge & JM, ShriMahaveer Ji Sh. Anil Parwani
17 Civil Judge & JM, Todabhim Sh. Ashutosh Gosinha, In-charge
18 Civil Judge & JM Court, Sapotra Dr. Neelam Kumari
19 Civil Judge & JM, Nadauti Sh. Rajnish
20 Addl. Civil Judge & JM,Karauli Ms. Vibha Arya
21 Addl. Civil Judge & JM No.1, Hindauncity Sh. Mukesh Kumar Sanvariya, In-charge
22 Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Hindauncity In-Charge CJ&JM Hinduan City
List of Former District Judges
S. No. NAME OF DISTRICT & SESSIONS JUDGE FROM TO
1 Sh. Rajendra Singh 29.08.1997 27.05.1998
2 Sh. Bihari Lal Gupta 22.06.1998 24.05.2001
3 Sh. Ganesh Daan Charan 26.05.2001 08.05.2002
4 Sh. Bhanwar Singh Shekhawat 09.05.2002 10.05.2003
5 Sh. Ramavtar Sharma 28.05.2003 28.10.2003
6 Sushri Chandrakanta Gupta 07.01.2004 07.10.2005
7 Sh. Padam Kumar Jain 23.01.2006 24.09.2007
8 Sh. Chandra Shekhar Azad 24.09.2007 21.11.2008
9 Sh. Ayaz Moahammad Qureshi 17.12.2008 30.04.2010
10 Sh. Lal Singh Rao 19.05.2010 30.08.2011
11 Sh. Mohammad Anwar Alam 07.09.2011 30.04.2012
12 Sh. Surendra Mohan Sharma 12.07.2012 31.05.2015
13 Sh. Chandra Kumar Songara 01.06.2015 03.08.2017
14 Sh. Rajesh Narayan Sharma 10.08.2017 03.05.2018
15 Smt. Sangeeta Sharma 30.04.2018 13.03.2020
16 Sh. Harun 19.03.2020 Continue