Jaipur District Court

List of Presiding Officers UID NO

 

                          List of Presiding Officers UID NO

S. NO

NAME OF OFFICER

श्रीमान/श्रीमती/सुश्री

DESIGNAGTION

UID No

1

Sh. MadanGopalVyas

D.J. Jaipur Distt. Jaipur

RJ00071

2

Vacant

Spl.Judge, P & S Emb. Cases

-

3

Satish Chand

Judge, Family court No. 2

-

4

Dalip Singh

Spl. Judge, P.O.S.C.O.

RJ00300

5

Suresh Prakash Bhatt

A.D.J. No. 1, Jaipur Distt.

RJ00330

6

Bhanu Kumar

A.D.J. No 2, Jaipur Distt.

RJ00510

7

Vinod Kumar Sharma

A.D.J.,No. 3, Jaipur Distt.

RJ00527

8

VACANT

A.D.J.,No. 4, Jaipur Distt.

-

9

Madhu Sudan Rai

A.D.J. No. 1Sambharlake

RJ00361

10

VACANT

A.D.J. No. 2Sambharlake

-

11

Shilpa Sameer

A.D.J.Dudu

RJ00353

12

Vishal Bhargava

A.D.J. No. 1, Kotputli

RJ00530

13

Shalini Maharishi

A.D.J. No. 2, Kotputli

RJ00485

14

VACANT

A.D.J. No. 3, Kotputli

-

15

Ashwani Kumar Yadav

A.D.J., Shahpura

RJ00329

16

Surendra Singh Sandu

A.D.J., Chomu

RJ00435

17

Satya Prakash Soni

Secretray DLSA

RJ00560

18

KaidarNath

C.J.M. Jaipur Distt.

RJ00600

19

InduUjjwal

A.C.J.M. Sambharlake

RJ00701

20

Bal Krishna Katara

A.C.J.M. Kotputli

RJ00660

21

VikasAchra

A.C.J.M. Shahpura

RJ00746

22

Mahesh Kumar

A.C.J.M. Chomu

RJ00715

23

Mukesh Kumar Soni

A.C.J.M., Dudu

RJ00686

24

VACANT

A.C.J.M. KishangarhRenwal

-

25

SonalShukla

A.C.J.M. No.1 Jaipur Distt.

RJ00642

26

VidhyanandShukla

A.C.J.M. No. 2, Jaipur distt.

RJ00647

27

Kumkum

A.C.J.M.(Spe Cases), Jaipur

RJ00592

28

AnkitaSighal

C.J.& J.M. Jaipur Distt.

RJ00873

29

GargiChoudhary

C.J. &J.M. Sambharlake

RJ01109

30

PriyaYadav

C.J. & J.M. Kotputli

RJ01158

31

HukmiChandGahanolia

C.J. & J.M., Shahpura

RJ01203

32

KamakshiMeena

C.J. & J.M. Viratnagar

RJ01128

33

Ajay Kumar Sharma

C.J. & J.M. Phagi

RJ00863

34

KusumMeena

C.J. & J.M., Chomu

RJ00997

35

Manoj Singh Foujdar

C.J. & J.M. JamwaRamgarh

RJ00880

36

VACANT

A.C.J. & J.M. No. 1 Jaipur

-

37

Suneel Kumar Meena

A.C.J. & J.M. No. 2 Jaipur

RJ01115

38

Vijay Kochar

A.C.J. & J.M. No. 3 Jaipur

RJ00838

39

BhanuPriyaShehara

A.C.J. & J.M. Kotputli

RJ01200

40

VACANT

A.C.J. & J.M., Chomu

-

41

VACANT

A.C.J. & J.M., Phagi

-

42

RavindraPratapSaini

J.M. (Mobile), No. 2. Jaipur

RJ00876

43

VACANT

Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Sambharlake

-

Latest Announcements