Mysuru

Judges

Administrative Judge

Hon'ble Mrs.Justice S.SUJATHA

High Court of Karnataka,

BENGALURU

       (Administrative Judge for MYSURU District)

Present District Judge

 

  

Ramachandra D Huddar

Prl. District and Sessions Judge,

Prl. District and Sessions Judge Court,

Mysuru

Present Judges
Sl.
No.
Court Name Name of the Judicial Officer
Sri. / Smt.
Land Line
1 Prl. District and Sessions Judge, Mysuru. Ramachandra D Huddar 0821-2330452/
2332377
2 Ist Addl. District and Sessions Judge,Mysuru.

Saraswathi Vishnu Kosandar

0821-2330203
3 IInd Addl. District and Sessions Judge,Mysuru. Hosamani Pundalik 0821-2330139
4 IIIrd Addl. District and Sessions Judge,Mysuru. Jerald Rudolph Mendoncca 0821-2330102
5 IVth Addl. District and Sessions Judge,Mysuru.

S T DEVARAJA

0821-2331451
6
Vth Addl. District and Sessions Judge,Mysuru.
Ashvini Vijay Shiriyannavar 0821-2331452
7 VIth Addl. District and Sessions Judge,Mysuru. Doddegowda K 0821-2331453
8 VIIth Addl. District and Sessions Judge,Mysuru. Yeshawantha Kumar 0821-2332049
9 VIIIth Addl. District and Sessions Judge,Mysuru.(Sitting at Hunsur) Madhusudhan.B 08222-250188
10 ADDL. DISTRICT AND SESSIONS JUDGE-FTSC-I (SPECIAL COURT FOR TRIAL OF CASES FILED UNDER POCSO ACT) BENNALI SHIVAKUMAR JAYASHREE 0821-2330451
11 Prl. Judge, Family.Court Mysuru. Presiding officer,IV Addl. Prl. Judge,Family Court , Mysuru, holds concurrent charge. 0821-2330023
12 I Addl. Prl. Judge, Family Court Mysuru. Presiding officer,II Addl. Prl. Judge,Family Court , Mysuru, holds concurrent charge. 0821-2330028
13 II Addl. Prl. Judge,Family Court Mysuru. Patil Nagalinganagouda 0821-2540023
14 III Addl. Prl. Judge,Family Court Mysuru. Virupakshaiah H.M 0821-2330283
15 IV Addl. Prl. Judge,Family Court Mysuru. A. Vijayan 0821-2330285

16

Presiding Officer, Industrial Tribunal Mysuru. Presiding VI Addl. District and Sessions Judge Mysuru, holds concurrent charge 0821-2543002
17 Presiding Officer, Labour Court Mysuru. Presiding VI Addl. District and Sessions Judge Mysuru, holds concurrent charge 0821-2543542
18 Presiding Officer, Karnataka Wakf Tribunal Mysuru. Presiding officer, Vth Addl. District and Sessions Judge, Mysuru, holds concurrent charge. 0821-2343328
19 Prl. Judge, Court of Small Causes, Mysuru.
Vijeth V.
0821-2333985
20 Judge, Addl.Court of Small Causses Mysuru.

Presiding officer,Prl. Judge, Court of Small Cause, Mysuru, holds concurrent charge.

0821-2332451
21 Prl. Senior Civil Judge and CJM,Mysuru. Santhoshkumar Shetty.N 0821-2330250
22 I Addl. Senior Civil Judge and CJM,Mysuru. Presiding officer,III Addl. Senior Civil Judge and CJM, Mysuru, holds concurrent charge. 0821-2330218
23 II Addl. Senior Civil Judge and CJM,Mysuru.
Presiding officer,Prl. Senior Civil Judge and CJM, Mysuru, holds concurrent charge.
0821-2330137
24 III Addl. Senior Civil Judge and CJM,Mysuru. Vidya K 0821-2330214
25 IV Addl. Senior Civil Judge and JMFC,Mysuru. Sunil S. Hosamani 0821-2330599
26
V Addl. Senior Civil Judge and JMFC,Mysuru.
Kavita Shivaray Undod 0821-2545603
27
VI Addl. Senior Civil Judge and JMFC,Mysuru.
Presiding officer, V Addl. Senior Civil Judge and CJM, Mysuru, holds concurrent charge. 0821-2545605
28
VII Addl. Senior Civil Judge and JMFC,Mysuru.
Chaitra A.M 0821-2545607
29 Senior Civil Judge , Nanjangud. Ganapathi Prashanth M. 08221-226347
30 Senior Civil Judge, T.Narasipura. Mahavir 08227-261822
31 Senior. Civil Judge, K.R.Nagar. Basavarajappa K.M
 
08223-263275
32 Senior Civil Judge & JMFC, Hunsur. Deepa G 08222-252237
33 Senior Civil Judge & JMFC, Periyapatna. Kemparaju 08223-274646
34 Addl. Senior. Civil Judge, Hunsur. K.M Shankar 08222-252247
35 Prl. I Civil Judge and JMFC, Mysuru. M.Manjunatha 0821-2330792
36 I Addl. I Civil Judge and JMFC, Mysuru. Aravindra B.C. 0821-2330834
37 II Addl. I Civil Judge and JMFC , Mysuru. Geetha Kumbar K.B 0821-2330784
38 III Addl. I Civil Judge and JMFC , Mysuru. Shrishylaja H.V. 0821-2330835
39
IV Addl. I Civil Judge and JMFC , Mysuru.
Vinod Kumar M. 0821-2330785
40 V Addl. I Civil Judge and JMFC , Mysuru. Sri. Vishwanath Yamakanmardi 0821-2330791
41 VI Addl. I Civil Judge and JMFC, Mysuru.

LAKSHMIBAI

0821-2330308

42 VII Addl. I Civil Judge and JMFC, Mysuru Poojashri H.S. 0821-2331330
43 VIII Addl. I Civil Judge and JMFC, Mysuru Preethy K. 0821-2330309
44 IX Addl. I Civil Judge and JMFC, Mysuru Smt. Saritha Kumari A M 0821-2330310
45 X Addl. I Civil Judge and JMFC, Mysuru  RAVINDRA S HAVARGI 0821-2330307
46 II Civil Judge and JMFC, Mysuru Savitha P.R 0821-2330865
47 Addl.II Civil Judge and JMFC, Mysuru Asma Kouser 0821-2334165
48 II Addl.II Civil Judge and JMFC, Mysuru Bhimappa Pol 0821-2460336
49 Prl. Civil Judge and JMFC, Nanjangud. Shyla S.M. 08221-224676
50 Addl. Civil Judge and JMFC, Nanjangud. SHRINATH A 08221-224677
51 II Addl. Civil Judge, Nanjangud. Smt. Vinutha D.S. 08221-224612
52 Prl. Civil Judge, T.Narasipura. Prashantha G.C. 08227-261360
53 Addl. Civil Judge and JMFC, T.Narasipura Anitha Kumarie S. 08227-262088
54 Civil Judge, K.R.Nagar. Smt. Gayatri 08223-262367
55 Addl. Civil Judge and JMFC, K.R.Nagar. Presiding officer, Prl. Civil Judge and JMFC ,K R Nagara, holds concurrent charge 08223-263285
56 Civil Judge and JMFC, Hunsur. Girish Chatni 08222-251589
57 Addl. Civil Judge and JMFC, Hunsur Sannahanama gouda 08222-250399
58 Civil Judge, Periyapatna. Mohanakumari N B 08223-273278
59 Addl. Civil Judge and JMFC, Periyapatna B.D. Rohini 08223-274770
60 Senior Civil Judge & JMFC, H.D Kote. S.Nataraj 08228-257073
61 Civil Judge, H.D.Kote. MD SHAIZ CHOUTHAI 08228-257071
62 Addl. Civil Judge & JMFC, H.D.Kote Srinatha J.N. 08228-257072
63 JMFC, II Court, Mysuru. MUNIRATHNAMMA C N 0821-2330836
64 JMFC, III Court, Mysuru. Gouramma 0821-2330846
65  JMFC, IV Court Mysuru. Rajeev Golasar 0821-2332050
66 JMFC V Court, Mysuru Dhanavathi M  0821-2560065
67 Member Secretary, DLSA

Devaraj Bhute

0821-2330130
Previous P& SJ : LIST OF DISTRICT PAST JUDGES IN MYSORE DISTRICT FROM 30.1.1997
Sl. No.
Name of District and Sessions Judge
From
To
1
Manjula chellur
30.01.1997
10.02.2000
2
M.S.Rajendra Prasad
25.03.2000
17.04.2002
3
K.G.Hosur
27.05.2002
01.01.2003
4
G.V.Hegde
13.01.2003
22.05.2004
5
K.N.Keshavanarayana
24.05.2004
19.04.2006
6
Shetkar Subhas
29.05.2006
27.01.2009
7
Choudapurkar Arun
11.02.2009
23.07.2009
8
H.P.Sandesh
24.07.2009
16.05.2012
9
Mohan Sripad Sankolli
21.05.2012
25.11.2013
10 Smt.KS Mudagal 12.12.2013

 11-11-2016    

11 Sri. P.G.M.Patil 30-11-2016 28-02-2018
12 Sri. S.K Vantigodi 03-03-2018

06-05-2020

13 Ramachandra D Huddar 14-05-2020  

 

 

 

 

 

 

Latest Announcements