Civil Court Motihari
Civil Court, Motihari,East Champaran

Former District Judges

District Judge Since 1945

Sl. No

Name of District Judge

From

To

 1.  

Khan Bahadur Mohammad Ibrahim

01.06.1945

31.10.1946

 1.  

Raisaheb Basu Prasad

16.12.1946

17.03.1948

 1.  

Shri S.M. Yunus

18.03.1948

31.12.1949

 1.  

Shri Nasiruddin Khan

02.01.1952

12.08.1953

 1.  

Shri Ali Hassan

13.08.1953

08.11.1953

 1.  

Shri Shive Chandra Prasad

09.11.1953

07.03.1954

 1.  

Sri Anjani Kumar Sharan

08.03.1954

05.11.1956

 1.  

Shri Syed Mohammad Hassan

31.01.1957

05.07.1958

 1.  

Shri Hirdaya Narayan Sinha

14.07.1958

05.02.1959

 1.  

Shri R.B. Aikat

06.02.1959

14.07.1960

 1.  

Shri Bishwanath Prasad

15.07.1960

12.09.1962

 1.  

Shri Srinath Roy

13.09.1962

12.11.1965

 1.  

Shri Brahmdeva Narain

03.12.1965

11.02.1966

 1.  

Shri Madan Mohan Prasad

11.03.1966

27.01.1969

 1.  

Shri Shiva shankar Prasad

01.02.1969

31.01.1970

 1.  

Shri Jagannath Prasad singh

01.02.1970

06.05.1972

 1.  

Shri S.M.M. Alam

07.05.1972

09.07.1973

 1.  

Shri S.G. Waris

20.07.1973

31.01.1974

 1.  

Shri S.K. Jha

26.03.1974

11.09.1976

 1.  

Shri Kashinath Prasad

12.09.1976

28.02.1977

 1.  

Shri Vishwanath Mishra

04.04.1977

30.11.1977

 1.  

Shri Abhiram Singh

02.02.1978

11.10.1979

 1.  

Shri Ishwar Narayan Singh

02.11.1979

03.07.1982

 1.  

Shri Vishwanath trivedi

09.07.1982

28.07.1984

 1.  

Shri Sachchidanand Ray

11.09.1984

31.01.1986

 1.  

Shri Birendra Kumar Sinha

01.03.1986

30.11.1988

 1.  

Shri Bishwanath Prasad

20.12.1988

18.02.1991

 1.  

Shri Parasnath Sinha

26.02.1991

12.11.1992

 1.  

Shri Awadh Behari Srivastava

13.11.1992

31.08.1995

 1.  

Shri Birandra Kumar Sinha

02.09.1995

06.03.1999

 1.  

Shri Subhash Chandra Jha

05.04.1999

04.02.2001

 1.  

Shri Awadhesh Kumar Verma

19.02.2001

21.05.2004

 1.  

Shri Bipin Behari Verma

29.05.2004

28.02.2006

 1.  

Shri Bidhu Bhushan Pathak

12.03.2006

12.05.2009

 1.  

Shri Daroga Prasad

09.06.2009

03.11.2009

 1.  

Shri Ganardan Prasad Sinha

27.11.2009

30.06.2011

 1.  

Shri Bijendra Kumar Singh

01.08.2011

30.10.2013

 1.  

Shri Virendra Kumar Singh

04.01.2014

03.08.2014

 1.  

Shri Krishna Kant Tripathi

08.08.2014

 

25.05.2017

    40.

Shri Krishna Shankar Singh                    " SENGAR"

30.05.2017

Continue......