UDHAMPUR

ORGANISATION CHART/ DIRECTORY

                                                   

                                                DETAILS OF COURT STAFF OF DISTRICT UDHAMPUR

Pr. Dist. & Sessions Court udhampur

S.No

Name

Designation

Phone No.

1.

Sh. Badri Nath

Sr. Scale Stanographer/Exe Asstt.

9858169395

2

Sh. Ravinder Kumar

Sr. Scale Stanographer/PA

9906028023

3

Sh. Chaman lal

Section Officer (SO Adm.)

946921271

4

Sh. Sham lal

Section Officer (SO Reader)

7006090594

5

Sh. Jyotinder Pal Singh

Head Asstt. (Accountant)

9419820301

6

Sh. Vijay Kumar

Head Asstt. (Nazir)

9419161242

7

Sh. Daleep Kumar

Head Asstt. (Record Keeper)

9419698549

8

Sh. Rajinder Kumar

Head Asstt. (Record Keeper)

7889350337

9

Sh. Ramneek Kumar

Sr. Asstt. / Cr. Clerk

9697892131

10

Sh. Shalinder Singh

Sr. Asstt./ Record Keeper

9596800624

11

Sh. Bal Krishan

Sr. Assistant/Civil Clerk

9596620546

12

Sh. Vinod Koul

Sr. Assistant/MACT  Clerk

9419132031

13

Smt. Rachana Devi

Sr. Asstt./Misc. Clerk

9541769045

14

Vacant

Data Entry Operator

-

15

Sh. Kuber Singh

R&D Clerk

9906354526

16

Smt. Anshu

Jr. Asstt./Typist

9797422011

17

Mr. Umar Jan Mattoo

Jr. Asstt./Record Keeper

7006875972

18

Smt. Shehnaz Kousar

Jr. Asstt./Copyist

8803600709

19

Mr. Zahoor-U_jan Mir

System Officer (e-Court)

7780883842

20

Smt. Priya Mussa

System Assistant (e-court)

9622421837

21

Vacant

System Assistant (e-court)

-

22

Sh. Vijay Kumar

Process Server

6005418540

23

Sh. Raj Kumar

Process Server

9596694574

24

Sh. Ved Parkash

Process Server

9419908658

25

Sh. Bodh Raj

Driver

7006268955

26

Sh. Sewa Ram

Process Server

9797390111

27

Sh. Bansi Lal

Process Server

9419867053

28

Sh. Bushan Lal

Process Server

9796252226

29

Sh. Romesh Kumar

Process Server

9797658545

30

Sh. Ashok Kumar

Process Server

9419940064

31

Sh. Romesh Chander

Process Server

9906319231

32

Sh. Suram Chand

Process Server

9906081830

33

Sh. Sohan Lal

Process Server

7780899822

34

Sh. Narinder Mathur

Process Server

9906198617

35

Sh. Bansi Lal

Jamadar

9906676249

36

Sh. Subash Chander

Orderly

9419861641

37

Sh. Stephen Mattoo

Safaiwala

7006143341

Additional  District & Sessions Court Udhampur

S.No

Name

Designation

Phone No.

1.

Smt. Sudershan Devi

S.O Reader

941966764

2.

Sh. Jagdev Raj

Sr. Scale Stenographer

9419614476

3.

Sh. Manjeet Singh

Sr. Asstt. /Nazir

7006307995

4.

Sh. Sangharsh Singh

Sr. Asstt./ Cr. Clerk

9906085433

5.

Sh. Cherrydeep Sharma

Sr. Asstt. /Civil Clerk

9419391307

6.

Sh. Yash Paul

Orderly

9419847937

7.

Sh. Balwan Singh

Orderly

9906384268

8.

Sh. Rakesh Kumar

Driver, Daily Wager

9596980043

CJM Court Udhampur

S.No

Name

Designation

Phone No.

1.

Romesh lal

Jr. Stenographer

7889761963

2.

Jyoti Rama

Head Asstt./ Reader

7006764825

3.

Sh. Ranjeet Parihar

Sr. Asstt. /Nazir

7006948374

4.

Mukesh Kumar

Sr. Asstt. /Civil Clerk

9622089856

5.

Ravi Kumar

Sr. Asstt. /Criminal Clerk

9858697335

6.

Nidhika Candail

Jr. Asstt.

9149440416

7.

Avtar Singh

Driver

9797335050

8.

Bansi Lal

Process Server

9419157437

9.

Kuldeep Sharma

Process Server

9797696094

                                                Sub Judge Spl. Mobile Court Udhampur  

S.No

Name

Designation

Phone No.

1.

Sajad Ahmad

Sr. Asstt. Nazir

8082859372

2.

Kewal Krishan

Head Asstt.

-

3.

Sanjeet Singh

Jr. Asstt. Civil Clerk

9419157137

4.

Dipshi Mahajan

Jr. Asstt Copyist

7051120279

5.

Kuldeep Singh

Jr. Asstt Criminal

9419614441

6.

Anil Kumar

Orderly

7889431175

7.

Manohar lal

Orderly

7006029850

8.

Hem Raj

Orderly

9149476717

Sub Judge/JMIC Court Ramnagar

S.No

Name

Designation

Phone No.

1.

Sh. Sunit Thakur

Nazir(H.A)

9419159510

2

Sh. Sat Paul

Reader(H.A)

 7889696003

3

Sh. Mangal Kumar Sharma

Jr. Scale Stenographer

9596666629

4

Sh. Sunita Rani Sharma

Civil Clerk (Jr. Asstt.)

9419145512

5

Sh. Sanjeev Singh

Copyist (Jr. Asstt.)

7006010472

6

Sh. Surinder Kumar

Criminal Clerk (Jr. Asstt.)

9858569377

7

Sh. Hardev Singh

Record Keeper (Jr. Asstt.)

6005026779

8

Sh. Madan lal

Process Server

7006118519

9

Sh. Daljit Singh

Process Server

8803106525

10

Sh. Sham Saroop

Process Server

9018712758

11

Smt. Sunita Devi

Process Server

8803582871

12

Sh. Arvind Kumar

Orderly

9797569513

13

Sh. Ramesh Kumar

Orderly

9596800516

14

Sh. Brij Mohan

Orderly

9682130853

15

Sh. Atul Sharma

Orderly

9419232893

DMM (T) Court Udhampur

S.No

Name

Designation

Phone No.

1.

Ashraf Malik

Sr. Asstt./Nazir

9596696125

2.

Virender Gupta

Sr. Asstt./Reader

9419800007

3.

Kailash Kumar

Jr. Asstt./Cr.Clerk

8492821845

4.

Ashwani Kumar

Process Server

9419941471

5.

Lakshmi Kumar

Process Server

9149576898

Munsiff Addll. Special Mobile Court Udhampur

S.No

Name

Designation

Phone No.

1.

Rajesh Kumar

Reader

9858040237

2.

Bimla Devi

Nazir

8082204606

3.

Sunita Bharti

Jr. Asstt.

9906278410

4.

Monika Sharma

Stenographer

8492879219

5

Mohan Singh

Orderly

9622124852

6.

Ashok Kumar

Orderly

6005037502

Munsiff JMIC Court Udhampur

S.No

Name

Designation

Phone No.

1.

Mr. Balwant Singh

Nazir/Civil clerk

8803575969

2.

Mr. Balbir Singh

Reader

9419918716

3.

Mr. Sham lal

Orderly

9622193151

4.

Mr. Girdhari lal

Orderly

8825041192

Munsiff JMIC Court Chenani

S.No

Name

Designation

Phone No.

1

Ravinder Kumar Choudhary

Nazir

9055118805

2

Vivek Kumar

Reader

9596663975

3

Rajnesh Kumar

Cr. Clerk

7889787198

4

Baljuni Kumar

Civil Clerk

9906344847

5

Rajit Dutt

Copyist

9697271116

6

Hans Raj

Process Server

9419898652

7

Hans Raj

Process Server

9622053358

8

Bansi Lal

Process Server

9419158901

9

Dervinder Kumar

Process Server

9797596735

10

Ravi Sharma

Process Server

7006630323

11

Sanjay Kumar

Chowkidar

9858153032

Munsiff JMIC Court Majalta

S.No

Name

Designation

Phone No.

1

Sh. Jagdev Kumar Sharma

Sr. Asstt./Nazir

7298054030

2

Sh. Brij Lal

Sr. Asstt./Reader

9419904324

3.

Sh. Love Kumar

Jr. Asstt./Civil Clerk

9858030003

4.

Mr. Anil Shan

Cr. Clerk

9858948099

5

Sh. Sat Paul

Orderly

7889815650

6

Sh. Rahul Sharma

Orderly

9858553530

 

 

Latest Announcements