District Court, Pakur
DISTRICT COURT PAKUR
DISTRICT COURT PAKUR

Police Station Wise Magistrates

             Police Station Wise Magistrates

Sl. No. Name of the Magistrates Police Stations
1 Sri. Akhilesh Kumar, CJM

Pakur Town

Pakur Mahila

Pakur Malpahari

Maheshpur

2 Sri Sanjay Singh Yadav, ACJM

Amrapara

3 Sri Sandeep Kumar Bertam, SDJM Pakur Muffasil Littipara
4 Sri Rakesh Ranjan, J.M 1st Class, Pakur

Pakuria

Hiranpur