Civil Court, Deoghar.
Civil Court, Deoghar.
Civil Court, Deoghar.

Police station Allotted to different Court.

Name Designation  Police Stations Alloted
Sri Sanjiv kr. Verma Chief Judicial Magistrate,Deoghar DeogharTown P.S.,Mahila P.S.(Deoghar),Jasidih, Devipur and Rikhiya
Ms. Meenakshi Mishra S.D.J.M,Deoghar Mohanpur
Sri Alok Marandi  Judicial Magistrate,Deoghar Sonaraithari
Ms. Sama Roshani Kullu Judicial Magistrate,Deoghar Sarwan
Ms. Deepak Kumar Judicial Magistrate,Deoghar  Kunda
Sri Manish manikant Pradhan Judicial Magistrate-cum-Judge-In-Charge,Deoghar Baba Mandir
 
At Sub-Divisional Civil Court,Madhupur
Sri Ravi Narayan S.D.J.M.Madhupur Madhupur,Madhupur Mahila P.S, chitra, Budhai, Palojori and Pathrol
Sri Arun kr. Dubey Judicial Magistrate,Madhupur Margomunda, Karon and Khaga
Ms. Shushila Hansda Judicial Magistrate,Madhupur Sarath