District & Sessions Court, Udaipur
District & Sessions Court, Udaipur
District & Sessions Court, Udaipur
District & Sessions Court, Udaipur
District & Sessions Court, Udaipur

Police Stations

Sr. NO. Police
Station
STD Code Number
01  Surajpole 0294 2411797
02  Ghantaghar 0294 2411942
03  Ambamata 0294 2430488
04  Mahila
Thana
0294 2803727
05  Goverdhan
Vilas
0294 2640050
06  Nai 0294 2762228
07  Kanore 02957 233226
08  Lasadia 02950 293028
09  Vallabhnagar 02957 240225
10  Kheroda 02957 225326
11  Jhadol 02959 220028
12  Phalasia 02959 228359
13  Ogna    
14  Dabolk 0294 2655316
15  Salumbar 02906 230820
16  Jhallara 02906 236360
17  pahada 02907 242349
18  Rishabhdev 02907 230062
19  Gogunda 02956 282027
20  sayra 02956 285329
21  Bakeria 02958 296000
22  Kotra 02958 227439
23  Mandwa 02958 293029
24  Panarwa 02959 292485
25  Sarada 02905 260028
26  jawar
Mines
0294 2726222
27  mavli 02955 263242
28  Fateh
Nagar
02955 220014
29  kherwara 02907 220062
30  bhindar 02957 220370
31  Hathipole
 
0294 2427073
32  Dhanmandi 0294 2412941
33  Hiran
Magri
0294 2466757
34  Sukher 0294 2441381
35  Pratap
Nagar
0294 2490499
36  Bhupal
Pura
0294 2414102
37  Kurabad 0294 2392721
38  Vidyut
Thana
0294 2441757