DISTRICT AND SESSIONS COURT SAWAI MADHOPUR
DISTRICT AND SESSIONS COURT SAWAI MADHOPUR

Former District Judges

 

Former district judges

S.No.

Name of Officer

Duration

From

To

1.

Sh. O.P. Jain

01.07.1977

25.05.1979

2.

Sh. Ramveer Sahay

02.06.1979

14.12.1979

3.

Sh. Ravindra Nath

22.12.1979

11.06.1980

4.

Sh. Jyoti Prasad

29.07.1980

08.10.1980

5.

Sh. P.A. Sinha

10.11.1980

24.06.1981

6.

Sh. Chandrashekhar Goyal

24.06.1981

03.08.1981

7.

Sh. Govindram Bansal

03.08.1981

02.08.1982

8.

Sh. Sahdev Godara

10.08.1982

11.07.1983

9.

Sh. Satish Chand Mittal

18.07.1983

22.12.1983

10.

Sh. Gordhar Lal Acharya

23.12.1983

26.03.1985

11.

Sh. Gopal Lal Gupta

27.03.1985

23.10.1985

12.

Sh. Amar Singh Godara

24.10.1985

01.06.1986

13.

Sh. O.P. Vishoni

02.06.1986

15.09.1986

14.

Sh. G.K. Israni

25.09.1986

02.04.1987

15.

Sh. Manak Mohta

04.04.1987

08.06.1989

16.

Sh. Babu Singh

09.06.1989

20.07.1990

17.

Sh. S.K. Agarwal

21.07.1990

18.05.1991

18.

Sh. P.P. Singh

18.05.1991

07.08.1992

19.

Sh. K.L. Chandok

07.08.1992

10.03.1993

20.

Sh. S.K. Bansal

10.03.1993

03.06.1993

21.

Sh. G.L. Gupta

19.06.1993

01.02.1994

22.

Sh. Satish Chand Mittal

21.04.1994

04.06.1994

23.

Sh. Fateh Chand Bansal

04.06.1994

01.08.1994

24.

Sh. Rajendra Singh (First)

03.10.1994

12.06.1996

25.

Sh. Chatra Ram

12.06.1996

26.06.1997

26.

Sh. Rajendra Kumar Chachan

22.07.1997

02.06.1999

27.

Sh. Rajendra Pal Singh

02.06.1999

23.07.2002

28.

Sh. R.K. Jain

01.08.2002

28.05.2003

29.

Sh. A.R. Patwardhan

28.05.2003

22.10.2003

30.

Sh. J.K. Agarwal

19.11.2003

30.06.2004

31.

Sh. P.M. Jalythariya (Addl.Charge)

30.06.2004

25.08.2004

32.

Sh. D.S. Meena

25.08.2004

05.05.2006

33.

Sh. N.K. Jain

10.05.2006

06.07.2006

34.

Sh. P.D. Gupta (Addl.Charge)

06.07.2006

28.07.2006

35.

Sh. H.R. Kuri

28.07.2006

13.04.2007

36.

Sh. M.S. Vyas

13.04.2007

05.08.2008

37.

Miss. Chandrakala Yadav

20.08.2008

30.11.2011

38.

Smt. Shobha Choudhary

23.12.2011

24.12.2012

39  Sh. Chandra Bhan Gupta 03.01.2013 30.08.2014
40 Sh. Ajay Kumar Ojha 21.10.2014 04.03.2016
41 Sh. Mahaveer Prasad Sharma 14.03.2016 20.04.2018
42 Sh. Devendra Kachhawaha 20.04.2018 25.05.2018

 

 

 

 

 
 

Latest Announcements