DISTRICT & SESSIONS COURT SIROHI
DISTRICT & SESSIONS COURT SIROHI

Former District Judges

S. No.

Name of District Judge

From

To

01

Sh. Shribhagwan Shrivastav

07-04-84

13-05-84

02

Sh. Mohammed Yameen

14-05-84

08-02-86

03

Sh. Budhmal Bhojak

17-02-86

22-12-86

04

Sh. Satyanarayan Shah

23-12-86

16-01-88

05

Sh. Prabhudayal Sharma

20-01-88

24-06-88

06

Sh. Jugraj Verman

27-06-88

27-03-91

07

Sh. Krishan Kumar Acharya

27-03-91

01-06-91

08

Sh. Bhanwar Singh Shekhawat

03-06-91

30-10-91

09

Sh. Chandra Singh

21-12-91

05-08-92

10

Sh. Leeladhar

06-08-92

22-06-94

11

Sh. Radhey Shyam Gupta

21-07-94

27-05-96

12

Sh. Krishan Kumar Acharya

27-05-96

31-01-98

13

Sh. Ramesh Chandra Sharma

05-03-98

27-05-98

14

Sh. Gauri Shankar Sarraf

27-05-98

03-05-01

15

Sh. Krishan Kumar Acharya

11-05-01

06-10-01

16

Sh. Chand Mal Totala

11-10-01

02-01-04

17

Sh. K. C. Joshi

05-01-04

30-08-05

18

Sh. Baldeo Puri

27-09-05

01-05-06

19

Sh. Banwari Lal Sharma

01-05-06

14-12-07

20

Smt. Nisha Gupta

20-12-07

22-10-09

21

Sh. Ajay Kumar Sharda

09-11-09

30-04-12

22

Sh. Brij Mohan Bansal

18-07-12

16-07-2013

23

Sh. Rameshwar Vyas

27-07-2013

28-10-2014

24

Sh. Prakash Chandra Pagariya

10-11-2014

27-09-2016

25

Sh. Rajendra Prakash Soni

07-10-2016

04-09-2017

26

Sh. Chandra Shekher Sharma 18-09-2017 12-04-2018

27

Sh. Ravindra Kumar Joshi 16-04-2018 16-03-2020

28

Sh. Vikrant Gupta 18-07-2020 Presently Working

Latest Announcements