DISTRICT COURTS SOLAN

Former Judges(Taluka)

Former Judges at Court No. 1 Kasauli

Sr. No.

Name

To

From

1.

Sh. Rajeev Sood

22-03-2004

16-04-2007

2.

Sh. Yogesh Jaswal

23-04-2007

19-05-2010

3.

Sh. Rajeev Bali

24-05-2010

26-03-2012

4.

Sh. Gaurav Mahajan

12-07-2012

26-09-2014

5.

Smt. Sapna Pandey

01-10-2014

11-12-2014

6.

Sh. Yajuvender Singh

15-12-2014

24-12-2018

7.

Sh. Pankaj

26-12-2018

29-05-2019

8. Smt. Neha Sharma 31-05-2019 -

 

Former Judges at Court No. 2 Kasauli

Sr. No.

Name

To

From

1.

Sh. Gaurav Sharma

22-05-2006

04-08-2009

2.

Smt. Gurmeet Kaur

06-08-2009

06-07-2012

3.

Smt. Vijay Lakashmi

14-08-2012

30-09-2014

4.

Smt. Neha Dahiya

01-10-2014

13-01-2016

5.

Ms. Kanika Chawla

16-01-2016

05-05-2016

6.

Sh. Hakikat Dhanda

18-05-2016

10-03-2018

7.

Ms. Deepali Gambhir

26-12-2018

14-10-2019

8. Ms. Divya Sharma 11-01-2021 -

Former Judges at Aditional District and Sessions Court Nalagarh

Sr. No.

Name

To

From

1.

Sh. Barinder Thakur

31-12-2018

12-08-2021

2.

Sh. Hans Raj

12-08-2021

24-09-2021

3.

Sh. Avinash Chander

30-11-2021

-

       

 

Former Judges at Court No. 1 Nalagarh

Sr. No.

Name

To

From

1.

Sh. R.L.Raghu

July, 1976

March, 1979

2.

Sh. M.D. Sharma

April, 1979

May, 1982

3.

Sh. B.D. Sharma

June, 1982

June, 1984

4.

Sh. D.K. Sharma

May, 1987

06-12-1988

5.

Smt. Amita Arora

09-12-1988

23-07-1990

6.

Sh. A.K. Sharma

10-08-1990

12-11-1992

7.

Sh. Rajan Gupta

14-11-1992

28-08-1993

8.

Sh. R.K. Sharma

30-08-1993

17-12-1994

9.

Sh. Rajiv Bhardwaj

20-12-1994

12-01-1996

10.

Sh. R.K. Verma

27-01-1996

05-06-1999

11.

Sh. Rakesh Kainthla

18-06-1999

24-04-2003

12.

Sh. Prem Pal Ranta

05-05-2003

20-03-2006

13.

Sh. Manoj K. Bansal

24-03-2006

02-05-2006

14.

Sh. Madan K. Sharma

15-05-2006

04-08-2009

15.

Smt. Jyotsna S. Dadhwal

06-08-2009

04-04-2012

16.

Sh. Jia Lal Azad

18-07-2012

29-01-2013

17.

Sh. Hoshiar Singh Verma

20-05-2013

13-01-2017

18.

Sh. Kapil Sharma

16-01-2017

14-10-2019

19.

Smt. Upasna Sharma

14-10-2019

07-08-2021

20.

Sh. Mohit Bansal

21-08-2021

-

       

 

Former Judges at Court No. 2 Nalagarh

Sr. No.

Name

To

From

1.

Sh. Hitender Kumar

18-09-2009

07-07-2012

2.

Smt. Sheetal Sharma

12-07-2012

11-03-2013

3.

Smt. Kanika Chawla

15-03-2013

15-01-2016

4.

Smt. Divya Jyoti Patial

18-01-2016

10-03-2018

5.

Sh. Jitender Kumar

12-03-2018

29-07-2021

6.

Ms. Nikita Tahim

09-08-2021

-

       

 

Former Judges at Arki

Sr. No.

Name

To

From

1.

Sh. J.C. Sood (Sub Judge-cum-SDJM)

29-10-182

16-04-1985

2.

Sh. R.L. Azad (Sub Judge-cum-SDJM)

29-04-1985

21-04-1988

3.

Sh. R.C. Sharma (Sub Judge-cum-SDJM)

02-05-1988

30-04-1992

4.

Sh. T.S. Kaisth (Sub Judge-cum-SDJM)

23-12-1988

30-04-1992

5.

Sh. Jai Narain (Sub Judge-cum-SDJM)

26-05-1992

01-08-1992

6.

Sh. L.R. Sharma (Sub Judge-cum-SDJM)

20-08-1992

15-03-1993

7.

Sh. R.K. Sharma (Sub Judge-cum-SDJM)

22-03-1993

21-08-1993

8.

Sh. Rajan Gupta (Sub Judge-cum-SDJM)

02-09-1993

18-12-1994

9.

Miss Veerta Verma (Sub Judge-cum-SDJM)

19-07-1996

09-06-1997

10.

Sh. Rajeev Bhardwaj (Sub Judge-cum-ACJM)

16-06-1997

29-10-1997

11.

Sh. C.L. Kochhar (Sub Judge-cum-ACJM)

21-06-1999

23-04-2003

12.

Sh. R.K. Verma (Sub Judge-cum-ACJM)

05-05-2003

02-03-2004

13.

Sh. Barinder Thakur (Civil Judge-cum-JMIC)

25-03-2004

11-04-2007

14.

Sh. Ramnik Sharma (Civil Judge-cum-JMIC)

23-04-2007

10-05-2010

15.

Smt. Sapna Pandey (Civil Judge-cum-JMIC)

28-05-2010

07-07-2012

16.

Sh. Harmesh Kumar (Civil Judge-cum-JMIC)

20-07-2012

24-04-2014

17.

Sh. Vishal Kaundal (Civil Judge-cum-JMIC)

25-04-2014

10-03-2018

18.

Miss Sonal Thama (Civil Judge-cum-JMIC)

12-03-2018

26-12-2018

19.

Sh. Prashant Singh Negi (Civil Judge-cum-JMIC)

29-12-2018

31-07-2021

19.

Sh. Raghav Gupta(Civil Judge-cum-JMFC)

13-08-2021

 

       

 

Former Judges at Kandaghat

Sr. No.

Name

To

From

1.

Sh. T. S. Kaisth

17-06-1999

16-12-2001

2.

Sh. Aman Sood

23-09-2002

06-06-2005

3.

Sh. R.K. Chaudhary

20-06-2005

05-02-2007

4.

Sh. Sapna Pandey

25-06-2007

17-05-2010

4.

Sh. Brinder Thakur

20-05-2010

11-06-2012

5.

Sh. Sidharth Sarpal

07-07-2012

24-04-2014

6.

Smt. Upasna Sharma

26-04-2014

01-10-2014

7.

Smt. Geetika Kapila

01-10-2014

10-03-2018

8.

Ms. Vibhuti Bahuguna

12-03-2018

31-12-2018

9.

Ms. Deepika Thakran

01-01-2019

22-06-2019

10.

Sh. Nishant Verma

22-06-2019 -