150
District & Sessions Court Sri Ganganagar
District & Sessions Court Sri Ganganagar
District & Sessions Court Sri Ganganagar
District & Sessions Court Sri Ganganagar

Judical Officer

District & Sessions Judge
 

 Sh. Chandra Shekhar Sharma

  District & Sessions Judge,

    Sri Ganganagar

Current Posted Judges of Sri Ganganagar

 

S.NO.  OFFICER'S NAME NAME OF COURT
1 Sh. Chandra Shekhar Sharma District & Sessions Judge, Sri Gangangar
2 Sh. Dinesh Kumar Gupta Judge, Industrial Tribunal & Labour Court, Sri Ganganagar
3 Sh. Raj Kumar Spl Judge, N.D.P.S. Cases, Sri Ganganagar
4 Vacant Post Sessions Judge, Spl Court ACD Cases, Sri Ganganagar
5 Sh.Deepak Kumar Judge, Family Court, Sri Ganganagar
6 Sh.  Amit Kumar Karwasra Judge, Spl Court POCSO 1
7 Sh. Arun Kumar Agarwal II Judge, Spl Court POCSO 2
8 Sh. Rajesh Sharma II ADJ No. 1, Sri Gangangar
9

Sh. Suresh Kumar

ADJ No. 2, Sri Gangangar
10 Vacant Post Spl.Judge W.A.& DC, Sri Gangangar
11 Vacant Post Spl.Judge, SC/ST Cases Sri Ganganagar
12 Sh.Ashok Kumar Tak ADJ, Raisinghnagar
13 Sh Rishi Kumar ADJ, Sri Karanpur
14 Sh. Baldev Raj Beniwal ADJ,Gharshana
15 Ms. Saroj Choudhary ADJ, Anoopgarh
16 Sh. Prithvi Pal Singh

ADJ, Suratgarh

17 Sh. Pawan Kumar Secretary, DLSA
18 Sh. Manoj Meena Senior Civil Judge & CJM, Sri Ganganagar
19 MS.Deepti Swami Add.Senior Civil Judge & ACJM,1 Sri Ganganagar
20 MS.Rachana Bissa Add.Senior Civil Judge & ACJM, 2 Sri Ganganagar
21 Sh. Kamal Soni Senior Civil Judge & ACJM, Raisinghnagar
22 Sh. Satyendra Prakash Choita Senior Civil Judge & ACJM, Sri Karanpur
23 Sh. Mahaveer Singh Charan Senior Civil Judge & ACJM, Anoopgarh
24 Sh.Ajay Kumar Poonia Senior Civil Judge & ACJM, Suratgarh
25 Sh. Mahendra K. Singh Solanki Senior Civil Judge & ACJM, Padampur
26 MS. Renu Singla Senior Civil Judge & ACJM Sadulsahar
27 Sh. Navdeep Civil Judge & JM, Sri Ganganagar
28 MS Radhika Singh Charan Civil Judge & JM, Raisinghnagar
29 Vacant Post Civil Judge & JM, Anoopgarh
30 Sh Nikhil Goyal Civil Judge & JM, Suratgarh
31 Vacant Post Additional Civil Judge & JM, Suratgarh
32 Sh Rakesh Kumar Civil Judge & JM, Vijaynagar
33 MS Vijay Shree Rawat Civil Judge & JM, Gharsana
34 MS Anubhuti Mishra

Civil Judge & JM No.1, Sri Gangangar

35 MS Nidhi Beniwal

Civil Judge & JM, No.2, Sri Gangangar

36 Sh. Lilu Ram Sihag Spl. JM (N.I.Act Cases) 1, Sri Ganganagar
37 Sh. Anoop Kumar Spl. JM (N.I.Act Cases) 2, Sri Ganganagar
38 Post Vacant

Nayadhikari, Gram Nayaylaya,

Sri Gangangar

39  Vacant Post

Nayadhikari, Gram Nayaylaya,

Anoopghar

List of Former District Judges

 

 

S. No. Name of Prl.District & Sessions Judge From To
1  SH. RAJVI ROOP SINGH   1950
2 SH.RAJVI AMER SINGH 1950 28.06.1950
3 SH.M.C. BHANDARI Jul-50 Jul-51
4 SH. BHAGWAN SINGH Jul-51 Jan-52
5 SH. R.K. MATHUR 09.02.1952 13.11.1954
6 SH. DHARMENDER PARIHAR 08.12.1954 02.02.1955
7 SH. BRIJ MOHAN LAL 04.02.1955 25.12.1958
8 SH. K.N. SHARMA 27.01.1959 19.11.1960
9 SH. CHANDER SINGH MERTIA 19.11.1960 02.01.1962
10 SH. SARDAR SINGH 21.01.1962 26.06.1965
11 SH. P.L. AGGARWAL 14.07.1965 30.06.1967
12 SH. K.D. SHARMA 24.07.1967 19.08.1967
13 SH. B.P. SHARMA 21.08.1967 23.01.1971
14 SH. D.S. GAHLOT 19.04.1971 15.07.1972
15 SH. MILAP CHAND JAIN 15.07.1972 07.05.1973
16 SH. MANGI LAL JAIN 15.05.1973 30.06.1975
17 SH. BHANU KUMAR JAIN 09.09.1975 09.11.1976
18 SH. GANESH CHANDER 09.11.1976 27.06.1977
19 SH. SATYA NARAIN SHAH 01.07.1977 13.02.1978
20 SH. R.P SAXENA 13.02.1978 29.05.1978
21 SH. MILAP CHAND JAIN II 20.07.1978 16.04.1979
22 SH. DINESH CHANDER DELELA 16.04.1979 10.05.1979
23 SH. GOPAL KRISHNA SHARMA 17.07.1979 22.03.1980
24 SH. RAM RAJ LAL GUPTA 08.04.1980 23.10.1980
25 SH. RANJEET MAL KHINVSARA 04.11.1980 24.04.1981
26 SH. S.N. CALLA 02.05.1981 28.06.1982
27 SH. RANVIR SAHAI VERMA 05.07.1982 30.09.1985
28 SH. SATISH CHANDRA MITAL I 15.11.1985 18.08.1987
29 SH. AMAR SINGH GODARA 22.08.1987 17.07.1989
30 SH. VIMAL KUMAR JAIN 27.07.1989 08.08.1990
31 SH. RAVINDRA KUMAR JAIN 09.08.1990 10.10.1990
32 SH. AMER NATH PUROHIT 16.11.1990 07.10.1991
33 SH. K.S. CHAUDHAR 11.10.1991 31.05.1994
34 SH. N.L CHHANGANI 16.06.1994 21.02.1995
35 SH. MANAK MOHTA 23.02.1995 19.09.1996
36 SH. SHANKAR LAL JAIN 14.10.1996 19.06.1997
37 SH TEG PAL SINGH 11.07.1997 26.05.1998
38 SH. RAJENDRA SINGH -I 30.05.1998 31.07.1999
39 SH. ANOOP CHAND GOYAL 27.10.1999 15.07.2000
40 SH. NANAG RAM SHARMA 11.09.2000 13.08.2002
41 SH. J. K. AGGARWAL 16.09.2002 17.11.2003
42 SH. P.K. AGGARWA 15.12.2003 24.03.2005
43 SH.RAM CHANDER 20.07.2005 30.03.2007
44 SH. M.S. RATHORE 18.04.2007 19.01.2009
45 SH. UMESH SHARMA 02.02.2009 15.05.2009
46 SH. K.C. SHARMA 01.06.2009 25.02.2011
47 SH. R.K. SHARMA -I 28.02.2011 18.05.2011
48 SH. GOVERDHAN BHARDHAR 25.05.2011 01.05.2013
49 SH. HARPHOOL SINGH 17.05.2013

31.08.2015

50 SH. OM PRAKASH SINWAR

14.09.2015

29.02.2016
51 SH. DEVEDRA JOSHI 04.03.2016 22.01.2018
52 SH.Narsingh Das Vyas 04.02.2018 13.04.208
53 SH. Narendra Singh Dhaddha 19.04.2018 20.04.2019

 

Latest Announcements