.
South East Delhi
South East Delhi

Urgent Court Orders (Lockdown period) w.e.f 05.06.20 to 27.6.20.

19.6.20 court orders part I part II Part-III20.6.20 Court orders part-I Part-IIpart-III 22.6.20 court orders part-I Part-II 23.6.20 court orders part-I  Part-II 24.6.20 Court orders part-I Part-II 25.6.20 Court orders 26.6.20 Court order-I Part-II 27.6.20 Court orders

18.6.20Sh.Sandeep Yadav ASJ Sh.R.K Singh ASJ Sh.Sudhanshu Kaushik ASJ Sh.N.K.Laka ADJ Sh.Aashish Gupta MM Sh.Aashish Gupta MM Ms. Nupur Gupta MM Sh.Sanjay Sharma ADJSh.Dev Chaudhary MM Sh.Sandeep Garg ASJ  Ms.Vandana Jain ADJ

17.6.20 Sh.S.K.Gupta ASJ Sh.R.K.Singh ASJ Sh.Gaurav Rao ASJ Ms.Neena Bansal Krishna D&SJ Sh.Gulshan Kumar ASJ part-I part-II    Sh.Sandeep Garg ASJ Sh.Sudhanshu Kaushik ASJ  Sh.N.K.Laka ADJ various MMs Order 

 16.6.20 Ms Shelly Arora ADJ Sh.Gulshan Kumar ASJ various MMs Order

16.6.20 Sh.N.K.Laka ADJ Sh.S.Kaushik ASJ Sh.S.K Gupta ASJ  Sh.R.K Singh ASJSh.Sameer Bajpai ASJ

15.6.20Sh.Gaurav Rao ASJ Sh.Sameer Bajpai ASJ Sh.Amitabh Rawat ADJ Sh.Sudhanshu Kaushik ASJ Sh.Sandeep Yadav ASJ Sh.N.K.Laka ADJsh.Jitender Pratap Singh MM

13.06.20Ms.Manika MM Sh.Aashish Gupta MM  Ms.Deepali Srivastava MM 14.06.20 Ms.Manika MM

12.6.20 Sh.R.K.Singh ASJ Ms.Neena Bansal Krishna D&SJ Sh.Sandeep Garg ASJ Sh.Gulshan Kumar ASJ Sh.S.K Gupta ASJ Sh.Sudhanshu Kaushik ASJ

12.6.20Sh.Sameer Bajpai ASJSh.N.K. Laka ADJ Ms.Nupur Gupta MM Ms.Gurmohina Kaur CMM Sh.V.K.Rai ADJ Sh.Gaurav Rao ASJ Ms.Deepali Srivastava MM

11.6.20 Sh.Sandeep Garg ASJ Sh.Amitabh Rawat ADJ  Ms.Nupur Gupta MM Sh.N.K.Laka ADJ Sh.R.K Singh ASJ  Sh.V.K Rai ADJ Ms.Anuradha Prasad CJ Sh.S.K Gupta ASJ Sh.Gulshan Kumar ASJ

10.6.20Ms.Neelam Singh ASJ Sh.Sudhanshu Kaushik ASJ Ms.Hardeep Kaur POMACT Sh.V.K.Rai ADJ Sh.Gulshan Kumar ASJ

10.6.20  Ms.Neena Bansal Krishna D&SJ Sh.Sanjay Sharma ADJ Sh.Gulshan Kumar ASJ Sh.Aashish Gupta MM  Sh.N.K.Laka ADJ Ms.Gurmohina Kaur CMM Sh.Dev Chaudhary MM

9.6.20Ms.Neelam Singh ADJ Ms.Raj Rani Mitra DJ comm. Sh.Sudhanshu Kaushik ASJ  Ms.Hardeep Kaur POMACT

9.6.20Sh.Sameer Bajpai ASJ Ms.Deepali Srivastava MM Sh.Aashish Gupta MM Sh.Dheeraj Mor SCJ Sh.Gulshan Kumar ASJ Sh.Sidhant Sihag CJ Sh.R.K.Singh ASJ Sh.Sandeep Yadav ASJ 

8.6.20 Orders Ms.Neena Bansal Krishna D&SJ   Ms.Raj Rani Mitra DJ comm. Sh.Sameer Bajpai ASJ

8.6.20 Orders Ms.Neelam Singh ASJ Sh.Gulshan Kumar ASJ Sh.Sandeep Yadav ASJ Sh.Jitender Pratap Singh MM
8.6.20 orders Ms.Hardeep Kaur POMACT Ms.Manisha Khurana Kakkar ASCJ Sh.N.K.Laka ADJ Sh.DevChaudhary MM Sh.Aakash Sharma MM Ms.Nupur Gupta MM Sh.S.K Gupta ASJ Ms.Manisha Khurana Kakkar ASCJ

6.6.20 Orders Sh.Gulshan Kumar ASJ   Ms. Shelly Arora ADJ  Sh.R.K Singh ASJ   Sh. Sudhanshu Kaushik ASJ Sh. Gaurav Rao ASJ  Sh.Sameer Bajpai ASJ  Ms. Vandana Jain ADJ

5.6.20 Orders Sh. R.K Singh ASJ Sh. Sameer Bajpai ASJ  Ms. Shelly Arora, ADJ  Sh. Gulshan Kumar ASJ  Sh. Gaurav Rao ASJ Sh. Suresh Kr. Gupta ASJ  Sh Naresh Kr Laka ADJ Sh.Himanshu Raman Singh MM 

Latest Announcements