.
South Delhi
South Delhi
District Court Saket
District Court Saket

Urgent court orders (Lockdown Period) w.e.f 06.06.2020 to 30.06.2020

19.06.20 Court orders 20.6.20 court orders part-I Part-II  22.6.20 court orders 23.6.20 court orders 24.6.20 court orders  25.6.20 Court orders 26.6.20 court orders 27.6.20 Court orders 29.6.20 Court orders 30.6.20 court orders

18.6.20Sh.Sushant Changotra SCJ  Sh.Bhupesh Kumar ASJ Sh.V.K.Khanna DJ comm. Ms.BhartiGarg CJ Ms.Tanya Bamniyal MM Sh.Nikhil Chopra ADJ Sh.A.K Garg POMACT Sh.Sudesh Kumar ASJ        17,18,19.06.20 Ms.Chetna Singh ASJ 16,17,18.6.20Sh.Dharmender Singh ACJ

17.06.20Sh.A.K Garg POMACT Sh.Bhupesh Kumar ASJ Sh.V.K.Khanna DJ comm Sh.Sudesh Kumar II ASJ

16.06.20 Sh.Bhupesh Kumar ASJ Ms.Chetna Singh ASJ Sh.A.K Garg POMACT Sh.Sudesh Kumar ASJ

15.06.20 Sh.Ramesh Kumar DJ comm. Sh.Bhupesh Kumar ASJ Sh.Sudesh Kumar ASJ Sh.Sanjeev Kr Singh ASJ

13.6.20 Sh.Animesh Kr, MM 14.6.20 Sh.Anurag Dass MM

12.6.20Sh.Dharmender Singh ACJ Ms.Bharti Garg CJ Sh.V.K.Khanna DJ comm. Ms.Priya Mahendra ASJ Ms.Jyoti Kler ASJ

11.6.20 Ms.Pooja Talwar ADJ Sh.Sanjeev Kr Singh ASJ Sh.Sudesh Kumar ASJ Sh.V.K Agarwal MM 

08.06.20, 10.06.20 11.06.20Sh.Dharmender Singh ACJ

10.6.20Sh.V.K.Khanna DJ comm. Sh.Sushant Changotra SCJ Ms.Priya Mahendra ASJ Ms.Bharti Garg CJ  Sh.Sudesh Kumar ASJ Ms Pooja Talwar ADJ Sh.Vinik Jain MM

9.6.20 Ms.Chetna Singh ASJ Sh. Dharmender Singh ACJ Sh.Saurabh Kulshreshtha ASJ  Ms.Bharti Garg CJ Ms.Vineeta Goyal ASJ

8.6.20 Orders Ms.Chetna Singh ASJ Sh.V.K.Khanna DJ Comm.  Ms.Vineeta Goyal ASJ Sh.Saurabh Kulshreshtha ASJ Ms.Bharti Garg CJ

6.6.20 Orders Ms. Priya Mahendra ASJ  Sh. Animesh Kumar MM Sh. Sumit Dass ADJ Sh. Ramesh Kumar DJ Comm. Sh.Nikhil Chopra ADJ Sh.Sidhant Sihag CJ Sh.Sushant Changotra SCJ

 

Latest Announcements